Pyknometr

laboratorní vybavení používané pro stanovení hustoty kapalin

Pyknometr je nádobka určená ke stanovování hustoty kapalin, případně tuhých nenasákavých tělísek. Je založený na tom, že při úplném naplnění a uzavření zábrusovou zátkou s kapilárou pojme vždy stejný, snadno reprodukovatelný objem kapaliny. Hustota kapaliny se pak určuje z její hmotnosti a objemu.

Pyknometr s měřenou tekutinou

Přesná reprodukovatelnost objemu kapaliny je dána tím, že kapilára v zátce pyknometru je velmi úzká ve srovnání s hrdlem odměrné baňky a tím, že do odměrné baňky se kapalina doplňuje po rysku, takže přesnost výsledku velmi závisí na zručnosti a trpělivosti experimentátora, ale tento problém u pyknometru není. Pyknometr se plní nadbytečným množstvím kapaliny a její přebytek z něj po uzavření prostě vyteče.

ObrázkyEditovat

Externí odkazyEditovat