Pružný spoj

Pružný spoj je jeden z druhů spojení dvou materiálů. Pružný spoj zabraňuje přenášení otřesu, chvění apod. z jedné části na druhou. Jako tlumící prvky o odpružení součástí se používají pružiny. Pružiny jsou strojní součásti, které jsou na základě změny svého tvaru schopny při použití vysoce pružných materiálů akumulovat pružnou energii. Podle funkce a tvaru mohou být pružiny zatěžovány osovou silou, ohybem nebo krutem. Podle materiálu, z kterého jsou vyrobeny, dělíme pružiny na kovové a pryžové.

Rozdelenie:Editovat

 • Rozebiratelné
 • Spoje se silovým stykem
 • Spoj vznikne pokud se mezi dvě součásti vloží ocelový nebo pryžový pružící prvek → umožnění pohybu spojených součástí

VýhodyEditovat

 • Vnější silové zatížení se nepřenáší na druhou součást přímo, ale s časovým posunem a pozvolna → zmírnění dynamických účinků
  • Použití: U dopravních prostředků
 • Schopnost akumulovat energii a zpětně ji uvolňovat
  • Použití: Pojistné ventily
  • Použití: K vratnému pohybu sacích a výfukových ventilů u spalovacích motorů

PoužitíEditovat

 • Kde je nutno zajistit stálou přítlačnou sílu
 • Nutno zabezpečit zpětný pohyb pohybující se součásti
 • Kde je potřeba pružné uložení