Provinění

Provinění obecně znamená poklesek, prohřešení, prohřešek.[1]

Trestní právoEditovat

V českém právním řádu je provinění odlišné označení trestného činu, který spáchal mladistvý (tedy kdo dovršil věku patnácti let a nepřekročil věku osmnácti let).[2] Konstrukce (pojetí) provinění a trestného činu (dospělých) je totožné, v obou případech se požaduje, aby čin byl protiprávní a vykazoval znaky uvedené v zákoně.[3] Nejde o samostatnou kategorii deliktů.[3] Provinění ovšem nemají kategorizaci deliktů (trestné činy se rozlišují na přečiny a zločiny).[3] Rozdíl bývá v odlišných formulacích výroku obžaloby nebo rozsudku.[3] Zatímco dospělý pachatel by spáchal „zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 1 tr. zák.“, mladistvý by stejným skutkem spáchal „provinění vraždy podle § 140 odst. 1 tr. zák.“[3]

ReferenceEditovat

  1. Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [cit. 2015-08-15]. Heslo provinění. 
  2. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, § 2 odst. 1 písm. c). [cit. 2015-08-15]. Dostupné online.
  3. a b c d e JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. 976 s. ISBN 978-80-7502-044-4. S. 130-131.