Protoplast

Protoplast je (převážná) část buňky, kterou obaluje cytoplazmatická membrána. Z tohoto důvodu se tohoto pojmu nejčastěji užívá u buněk rostlinných, bakteriálních a buněk hub, které byly zbaveny své buněčné stěny. (Živočišné buňky buněčnou stěnou kolem membrány obaleny nejsou nikdy, proto nebývá potřeba je jako protoplasty pojmenovávat).

Podle typu buňky - základní dělení na Prokaryota, Eukaryota - obsahuje protoplast různé objekty. Obecně můžeme říct, že protoplast obsahuje cytoplazmu, organely a cytosol. Protoplast je většinou fluidní konzistence. Pokud je obalen cytoplazmatickou membránou, má kulovitý tvar.