Program Erasmus

evropský studentský program, který byl od ledna 2014 nahrazen programem Erasmus+

Program Erasmus (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students) je program Evropské unie, podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Historie Editovat

Program byl zřízen v roce 1987 rozhodnutím 87/327/EHS. V letech 2000 až 2006 byl součástí programu Socrates. Ve finančním rámci EU pro roky 2007 až 2013 byl zařazen jako součást Programu celoživotního učení.

Název Erasmus je odvozen z příjmení holandského renesančního humanisty Erasma Rotterdamského[1], může být však rovněž čten jako akronym European Action Scheme for the Mobility of University Students.

Program v Česku spravuje Dům zahraniční spolupráce.

Program Erasmus od ledna roku 2014 pokračuje pod názvem Erasmus+.

Reference Editovat

Externí odkazy Editovat