Klasifikace průmyslových odvětví

druh ekonomické taxonomie
(přesměrováno z Průmyslová odvětví)

Klasifikace průmyslových odvětví nebo průmyslová taxonomie je druh ekonomické taxonomie, která organizuje společnosti do průmyslových seskupení na základě podobných výrobních procesů, podobných produktů nebo podobného chování na finančních trzích. Slovem taxonomie se zde rozumí výsledek procesu kategorizace neboli třídění (cizím slovem klasifikace).

Státní i mezinárodní statistické agentury tyto číselníky často používají k porovnání ekonomických podmínek. Analytici cenných papírů je také používají k pochopení vlivů působících na skupiny společností, k porovnávání výkonnosti společnosti s jejími konkurenty a k vytváření specializovaných nebo diverzifikovaných portfolií.[1]

Třídění na sektoryEditovat

Související informace naleznete také v článku Ekonomický sektor.

Na nejvyšší úrovni je průmysl často vnímán jako sekundární sektor podle známého třídění do sektorů:

  • primární – těžba surovin,
  • sekundární – zpracování získaných surovin a
  • terciární – služby.

Ekonomické subjekty také mohou být rozděleny podle vlastnictví na:

  • Veřejný sektor, také státní sektor – veřejné služby a činnosti ke zvýšení majetku státu
  • Soukromý sektor – firma slouží soukromým osobám či skupinám k získání zisku
  • Dobrovolný sektor – sociální činnosti prováděné nevládními neziskovými organizacemi, rozvoj občanské společnosti.

Pod sektory může být podrobnější klasifikace. Obvykle se průmyslová odvětví dále dělí podle podobných funkcí a trhů (spedice, sociální služby) a identifikují se podniky vyrábějící související produkty. Odvětví lze také přímo identifikovat podle výrobků, jako například: stavebnictví, chemický průmysl, ropný průmysl, automobilový průmysl, energetika, masný průmysl, hotelnictví, potravinářský průmysl, rybolov, produkce software, zábavní průmysl.

Tržní klasifikace jako je Globální standard pro průmyslovou klasifikaci a Benchmark pro průmyslovou klasifikaci, se používají ve financích a průzkumech trhu.

Seznam klasifikací průmyslových odvětvíEditovat

Používá se celá řada taxonomií, sponzorovaných různými organizacemi a na základě různých kritérií.

Náhrada OKEČ: Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavedl od 1. ledna 2008 novou Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).[2]

Zkratka Celý název Sponzor Úrovně uzlů, příklad Platnost od-do
ISIC Mezinárodní standardní průmyslová klasifikace všech ekonomických činností UNSC (OSN) 4 čísla
21/88/238/419
1948
NACE Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, viz CZ-NACE Evropské společenství 6 číslic 1970
UNSPSC Kód OSN pro standardní výrobky a služby unspc.org (OSN) 8 číslic 1998
JKONH Jednotná klasifikace odvětví národního hospodářství Československo do 1993
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností[3] Česko 1994–2007

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Industry classification na anglické Wikipedii.