Průběh letu STS-51-L

Průběh letu STS-51-L je podrobný chronologicky řazený výčet sledu událostí, které se odehrály od zažehnutí hlavních motorů Challengeru až po vydání dálkového pokynu ke zničení urychlovacích bloků SRB. Výčet zahrnuje i přepis komunikace mezi střediskem řízení letu a členy posádky z kokpitu, kterou zaznamenával hlasový záznamník na palubě raketoplánu.

STS-51-L výpravy.
STS-51-L výpravy.

STS-51-L byl celkem 25. odstartovaný let amerického raketoplánu a zároveň 1. let raketoplánu, jehož účastníkem byla i civilní osoba. Při misi byl využit raketoplán Challenger, který 28. ledna 1986 odstartoval z odpalovací rampy 39B Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Mise skončila 73 sekund po startu, kdy došlo ke zničení raketoplánu. Toto zničení nastalo vinou netěsnícího O-kroužku na pravém urychlovacím bloku SRB, přičemž následně došlo téměř okamžitě k rozpadu raketoplánu při velkém aerodynamickém tlaku. Všech sedm členů posádky při nehodě zahynulo.

Shrnutí průběhu letu editovat

 
Start raketoplánu Challenger na jeho poslední let

Po několikadenním zpoždění Challenger odstartoval v 16:38:00 UTC 28. ledna 1986. Jeho tři hlavní motory byly zapáleny v T -6,6 sekundy. V T -0 sekund byly zapáleny dva urychlovací bloky SRB a sestava začala stoupat z rampy 39B Kennedyho vesmírného střediska. Kamery natáčející start téměř okamžitě zaznamenaly přítomnost kouře v místě uchycení pravého bloku SRB, což naznačovalo selhání O-kroužku, který utěsňuje spojení mezi dvěma díly bloku SRB.  Nicméně, přibližně v T +2 sekundy se vzniklá netěsnost zevnitř utěsnila, takže vše pokračovalo standardně.

V T +36 sekund a v nadmořské výšce přes 3 kilometry Challenger pocítil nejsilnější proud vzduchu, který se vyskytl během startu raketoplánu. Manévr stočení se s cílem vyrovnat vliv proudících větrů na příkaz palubního počítače raketoplánu kontrolujícího výšku způsobil, že se znovu vytvořila netěsnost na pravém SRB.[1]

 
Kamery zachycující oblak plamene na pravém SRB Challengeru.

Kolem T +58 sekund kamery zaznamenaly vytvoření oblaku u zadní upevňovací vzpěry pravého motoru SRB. Během několika sekund se oblak stal dobře viditelným. Vnitřní tlak v pravém SRB začal klesat vlivem rychle se zvětšujícího otvoru ve spojnici dvou dílů a v T +60 sekund byl již viditelný i plamen šlehající ze spoje dvou segmentů SRB, který dopadal na stěnu externí nádrže raketoplánu. Po uplynutí dalších čtyř sekund (v T +64 sekundy) plamen náhle změnil svůj tvar, což naznačovalo, že propálil díru do nádrže s kapalným vodíkem. Tlak v nádrži začal klesat a palubní počítač Challengeru začal natáčet jednotlivé trysky SSME, aby vyrovnal nevyvážený tah motorů SRB.

V této fázi se ještě oběma astronautům i letovým dispečerům zdálo, že vše probíhá normálně. V T +68 sekund instruoval CAPCOM posádku, že mají „jít na plný plyn“ a velitel Dick Scobee potvrdil přijetí instrukcí. Jeho odpověď – „Rogere, zvyšuji na plný výkon“ – byla poslední komunikace mezi Challengerem a řídícím střediskem.

 
Challenger se začíná rozpadat.

Přibližně v čase T +72 sekundy se zřejmě pravý SRB uvolnil od zadní vzpěry, která jej upevňovala k externí nádrži. Pozdější analýza telemetrických dat ukázala náhlé boční zrychlení doprava v T +72,525 sekundy, které posádka mohla i ucítit. Poslední zaznamenání hlasů posádky v kabině bylo učiněno 0,5 sekundy po tomto zrychlení, kdy pilot Michael J. Smith vykřikl: „Uh oh!“ Není však zcela jisté, zda Smith takto reagoval na pravděpodobně citelné boční zrychlení. Stejně tak mohl také zareagovat při pohledu na ukazatel výkonu hlavních motorů či na klesající ukazatel tlaku v externí nádrži.

V T +73,124 sekundy zadní kopule nádrže na kapalný vodík selhala a vytvořila hnací sílu, která vtlačila vodíkovou nádrž do kyslíkové nádrže. Zároveň se pravý SRB otočil kolem přední vzpěry a udeřil do konstrukce externí nádrže.

Rozpad sestavy začal v T +73,162 sekundy a v nadmořské výšce 14,6 kilometru.[2] Challenger byl zcela oddělen od externí nádrže a vlivem své orientace vzhledem k proudícímu vzduchu byl okamžitě roztrhán abnormálními aerodynamickými silami – přetížení dosahovalo hodnot až 20 g, což přesahovalo konstrukční limity raketoplánu. Dva SRB, které odolaly velkému přetížení, pokračovaly v letu po oddělení od externí nádrže ještě po následujících 37 sekund. SRB byly vyrobeny z 12,7 milimetru tlusté oceli a byly tak mnohem silnější než samotný orbiter i externí nádrž, díky čemuž oba SRB překonaly rozpad sestavy raketoplánu, ačkoli pravý SRB utrpěl následky propálení, jež vedlo i k celkovému zničení Challengeru.[3] Urychlovací bloky SRB byly zničeny přibližně v T +110 sekund po startu bezpečnostním systémem.

 
Oblak ohně a kouře po celkovém rozpadu sestavy raketoplánu.
 
Pravý SRB opouští ohnivou kouli. Anomální oblak, který způsobil katastrofu, je jasně viditelný.

Podrobný přepis průběhu letu editovat

Následující časová osa poskytuje podrobný seznam hlavních událostí od zahájení mise STS-51-L a končí zničením Challengeru, včetně následného zničení i přeživších SRB bloků. Seznam také obsahuje přepis z hlasového záznamníku CVR na palubě raketoplánu od zažehnutí hlavních motorů po T +73 sekund.

Zkratky použité v ose jsou následující:

 • APU - pomocná pohonná jednotka
 • CDR - Velitel
 • CVR - Palubní hlasový záznamník
 • ET - externí nádrž
 • GLS - pozemní startovní seqvencer
 • GPC - hlavní počítač
 • HPFT - vysokotlaké turbočerpadlo
 • LH2 - kapalný vodík
 • LO2 - kapalný kyslík (LOX)
 • LVLH - místně svislý/místně horizontální
 • MCC - středisko řízení letu
 • MEC - řízení hlavního motoru
 • MS1/MS2 - letoví specialisté
 • PAO - veřejný moderátor průběhu letu
 • PIC - řízení pyrotechnických zapaloačů 
 • PLT - pilot
 • RCS - řízení orientačních trysek
 • SRB - urychlovací blok na tuhé palivo
Čas (UTC) (h:min:s) Uplynulý čas letu (s) Událost Zdroj
16:37:53,444 -6,566 Příkaz k zážehu motoru SSME-3 GPC
16:37:53,564 -6,446 Příkaz k zážehu motoru SSME-2 GPC
16:37:53,684 -6,326 Příkaz k zážehu motoru SSME-1 GPC
16:37:54 -6 CDR: „Tady jdou, chlapy!

MS2: „V pořádku!

CDR: „Tři na sto.

CVR
16:38:00,010 0,000 Příkaz k zážehu motorů SRB GPC
16:38:00,018 0,008 PIC odpálení kamera E8
16:38:00 0 MS2: „Všechno v pořádku! CVR
16:38:00,260 0,250 První kontinuální vertikální pohyb. kamera E9
O-kroužek v pravém SRB selhal.
16:38:00,688 0,678 První potvrzený kouř se objevil nad spojením SRB a ET u pravého SRB. kamera E60 
16:38:00,846 0,836 Osm obláčků dýmu se objevilo u spojení dvou segmentů SRB mezi T +0,836 sekundy a T +2,5 sekundy. kamera E63 
16:38:00,900 0,890 Pozemní řídící počítače začaly postartovní „safing“ startovní rampy a zařízení. GLS
16:38:01 1 PLT: „Jdeme na to. CVR
16:38:02,743 2.733 Poslední zaznamenaný kouř místa spoje. kamera CZR-1
16:38:03 3 PAO: „Start dvacáté páté mise raketoplánu a odpalovací rampa je prázdná. NASA TV
Vlivem spalování paliva uvnitř motoru se utěsnila mezera, která se vytvořila selháním O-kroužku.
16:38:03,385 3,375 Poslední zaznamenaný kouř. kamera E60
16:38:04,349 4,339 Výkon motorů SSME jde až na 104 % E41M2076D
16:38:05 5 DPS: „Start potvrzen.

Řídící letu: „Start...

MCC
16:38:05,684 5,674 Tlak v pravém SRB je 81,358 kPa nad normálem. B47P2302C
16:38:07 7 CDR: „Houstone, Challenger - program stáčení. CVR
16:38:07,734 7,724 Zahájení programu stáčení. V90R5301C
16:38:10 10 CAPCOM: „Rozumím, přetáčej Challenger.

FIDO: „Dobré přetáčení, letový.“ 

Řídící letu: „Jo, dobré přetáčení.

MCC
16:38:11 11 PLT: „Jdi ty, matko! CVR
16:38:14 14 MS1: „LVLH“ (ukončení manévru přetáčení) CVR
16:38:15 15 MS2: „(zvolání) Paráda!

CDR: „OK.

CVR
16:38:16 16 PAO: „V pořádku. Potvrzení přetáčecího programu. Chellenger nyní směřuje horizontálně. NASA TV
16:38:19 19 PLT: „Podívej, jak dnes víříme vzduch! CVR
16:38:19,869 19,859 Tah motorů SSME snížen zpět na 94% E41M2076D
16:38:20 20 CDR: „To jo! CVR
16:38:21,134 21,124 Program přetáčení hotový. VP0R5301C
16:38:22 22 CDR: „Je trochu těžké vidět ven tady z mého okna. CVR
16:38:27 27 BOOSTER: „Tah snížen na devadesát čtyři.

Řídící letu: „Devadesát čtyři...

MCC
16:38:28 28 PLT: „Výška deset tisíc stop (3 km), Mach nula pět. CVR
16:38:28 28 PAO: „Motory začaly přiškrcení, nyní devadesát čtyři procent. Normální přiškrcení je pro většinu letů sto čtyři procent. Krátce budeme škrtit až k šedesáti pěti procentům. NASA TV
16:38:30 30 [zkomolené] CVR
16:38:35 35 CDR: „Bod devět. CVR
16:38:35,389 35,379 Motory SSME přiškrceny na 65% E41M2076D
16:38:37,000 36,990 Reakce na silný poryv větru (od 36,990 s do 62,990 s). V95H352nC
Uvolnění paliva, které ucpávalo netěsnost mezi segmenty SRB.
16:38:40 40 PLT: „Máme Mach jedna. CVR
16:38:41 41 CDR: „Prolétáváme přes devatenáct tisíc.“ (výška 5,8 km) CVR
16:38:43 43 CDR: „OK, jdeme. Snižujeme tah motorů. CVR
16:38:45,227 45,217 Je pozorován záblesk ze směru pravého křídla raketoplánu.
16:38:48,128 48,118 Je vidět druhý záblesk ze zádi pravého křídla.
16:38:48,428 48,418 Třetí nevysvětlitelný záblesk je vidět u pravého křídla raketoplánu - brilantně oranžová ohnivá koule se vynořila z pod pravého křídla a rychle se spojila s plamenem z motoru SRB, což je jev zaznamenaný i u předchozích letů.  70mm kamera
16:38:49 49 BOOSTER: „Tři na šedesát pět.

PAO: „..Tři dobré palivové jednotky. Tři dobré APU...“ 

Řídící letu: „Šedesát pět, FIDO...“ 

FIDO: „T-del potvrzuje přiškrcení.“ 

Řídící letu: „Díky.

MCC & NASA TV
16:38:51,870 51,860 Tah motorů SSME zvýšen na 104 % E41M2076D
16:38:52 52 PAO: „Rychlost dva tisíce dvě sta padesát sedm stop za sekundu (2477 km/h), výška čtyři celé tři desetiny námořní míle (7,964 km), horizontální vzdálenost tři námořní míle (5,556 km). NASA TV
16:38:57 57 CDR: „Zvyšujeme tah. CVR
16:38:58 58 PLT: „Zvýšeno. CVR
16:38:58,798 58,788 První důkaz o plamenu na pravém SRB. kamera E207
16:38:59 59 CDR: „Rozumím. CVR
16:38:59,010 59,000 Max Q (4,964 MPa) Nejlepší odhadovaný vývoj
16:38:59,272 59,262 kontinuální dobře zaznamenaný chochol plamene na pravém SRB. kamera E207
16:38:59,763 59,753 Plamen z pravého SRB jde směrem dolů (při pohledu z jižní strany). kamera E204
16:38:60 60 PLT: „Jdem dál!

Neznámý: „Huurááá!

CVR
16:39:00,014 60,238 Tlaky v pravém a levém motoru SRB se začínají lišit. B47P2302
16:39:00,248 60,238 První záznam o přerušovaném vychýleném oblaku. kamera E207
16:39:00,258 60,248 První záznam plamene z SRB mířícího na ET. kamera E203
16:39:00,998 60,988 První důkaz o kontinuálním vychýleném plamenu. kamera E207
16:39:01,734 61,724 Nejvyšší hodnota přetáčení v reakci na poryv větru. V90R5301C
16:39:02 62 PLT: „Jedeme přes třicet pět tisíc stop (10,7 km), rychlost jeden a půl Machu. CVR
16:39:02,094 62,084 Vrchol reakce TVC na poryv větru. B58H1150C
16:39:02,414 62,404 Vrchol stáčení v reakci na poryv větru. V90R5341C
16:39:02,494 62,484 Závěs pravého vnějšího pohonu zaznamenal pohyb. V58P0966C
16:39:03,934 63,924 Změna delta tlaku na závěsu pravého vnějšího pohonu. V58P0966C
16:39:03,974 63,964 Začátek plánovaného manévru. V90R5321C
Plamen propálil nádrž LH2 v ET.
16:39:04,670 64,660 Změna anomálního tvaru oblaku (únik z nádrže LH2) kamera E204
16:39:04,715 64,705 Jasná trvalá záře na stěně ET.  kamera E204
16:39:04,947 64,937 Začátek práce motorů SSME pod velkým úhlem. V58H1100A
16:39:05 65 CDR: „Máme čtyři sta osmdesát šest.“ (rychlost větru) CVR
16:39:05,174 65,164 Začátek přechodného pohybu v důsledku změn aerodynamických sil kvůli plameni. V90R5321C
16:39:06 66 BOOSTER: „Zvýšení tahu, trojka až na sto čtyři (procent).

Flight Director: „CAPCOM, jděte s výkonem nahoru.

MCC
16:39:06,774 66,764 V důsledku úbytku LH2 z ET se projevila odchylka tlaku. T41P1700C
16:39:07 67 PLT: „Jo, co to je, máme to taky. CVR
16:39:08 68 PAO: „Zvyšování výkonu motorů. Tři motory jsou teď na sto čtyřech procentech.

CAPCOM: „Challengere, zvyšte výkon.

NASA TV a MCC
16:39:10 70 CDR: „Rozumím, zvyšuji na plný výkon.“ (Poslední přenos hlasového spojení vzduch-země.) CVR
Plamen hořící přes zadní upevňovací vzpěru ji přepálil a spodek SRB se uvolnil od ET.
16:39:12,214 72,204 Levý a pravý SRB se začínají rozcházet. V90R2528C
16:39:12,294 72,284 Úroveň stoupání levého a pravého SRB se začíná rozcházet. V90R2525C
16:39:12,488 72,478 SRB dostal příkaz k vysokému výkonu. V79H2111A
16:39:12,507 72,497 SSME se vychýlil rychlostí 5° za sekundu. V58H1100A
16:39:12,535 72,525 Maximální příčné zrychlení +Y (+0,227 g). V98A1581C
16:39:12,574 72,564 Vysoký výkon SRB. B58H1151C
16:39:12,574 72,564 Začátek poklesu tlaku v nádrži LH2 s dvěma řídícími ventily otevřenými. T41P1700C
16:39:12,634 72,624 Poslední odeslaný údaj o stavovém vektoru. ztráta dat
16:39:12,974 72,964 Začátek ostrého poklesu tlaku v nádrži s LO2. V41P1330C
16:39:13 73 PLT: „Uh-oh! CVR
16:39:13,020 73,010 Poslední kompletní darový rámec TDRS. ztráta dat
16:39:13,054 73,044  Začátek ostrého poklesu tlaku v nádrži s LH2. V41P1100C
16:39:13,055 73,045 Maximální příčné zrychlení -Y (-0,254 g). V98A1581C
Challenger se začíná rozpadat.
16:39:13,134 73,124 Obvodový bílý vzor na zadní kopuli ET. (selhání nádrže LH2). Bno ET je otevřené a kapalný vodík uniká. kamera E204
16:39:13,134 73,124 Tlak v pravém SRB je o 131 kPa nižší, než v levém SRB. B47P2302C
16:39:13,147 73,137 První náznak páry nad ET. kamera E207
16:39:13,153 73,143 Všechny motorové systémy začínají reagovat na ztrátu tlaku kapalného kyslíku. SSME tým
16:39:13,172 73,162 Náhlý oblak kolem ET. Pravý SRB narazil do ET a nádrž LH2 je vržena do nádrže LO2. kamera E207
16:39:13,201 73,191 Záblesk mezi orbiterem a nádrží LH2.  kamera E204
16:39:13,221 73,211 Poslední telemetrická data SSME mezi 73,211 a 73,303. ztráta dat.
16:39:13,223 73,213 Záblesk v blízkosti přední upevňovací vzpěry SRB a zjasnění záře mezi orbiterem a ET. kamera E204
16:39:13,292 73,282 První intenzivní bílý záblesk u zadního připojovacího bosu SRB. kamera E204
16:39:13,337 73,327 Výrazné zvýšení intenzity bílého záblesku. kamera E204
16:39:13,387 73,377 Začátek kolísání tlaku ve spalovací komoře RCS. V42P1552A
16:39:13,393 73,383 U všech motorů se HTFP blíží k limitům. E41Tn010D
16:39:13,492 73,482 HTFP druhého SSME. Kanál A hlasuje pro vypnutí, 2 údery na kanál B. MEC data
16:39:13,492 73,482 Řízení SSME-2 naposledy aktualizovalo celé slovo.  MEC data
16:39:13,513 73,503 SSME-3 se vypíná v důsledku teplotního vychýlení HPFT. MEC data
16:39:13,513 73,503 Řízení SSME-3 naposledy aktualizovalo celé slovo. MEC data
16:39:13,533 73,523 SSME-1 se vypíná v důsledku teplotního vychýlení HPFT. výpočet
16:39:13,553 73,543 Poslední datový bod telemetrie SSME-1.
výpočet
16:39:13,628 73,618 Poslední ověřená telemetrická data orbiteru. V46P0120A
16:39:13,641 73,631 Konec posledního zrekonstruovaného datového rámce s platnou synchronizací a počtem snímků. ztráta dat
16:39:14,140 74,130 Zachycení posledního radiového signálu z orbiteru. ztráta dat
Poslední odeslaná data - Challenger je ztracen.
16:39:14,597 74,587 Jasný záblesk v blízkosti nosu orbiteru. kamera E204
16:39:16,447 76,437 Špice pravého SRB se oddělila a byl vypuštěn padák. kamera E207
16:39:17 77 PAO: „Jedna minuta patnáct sekund. Rychlost: dva tisíce devět set stop za sekundu (3182 km/h). Nadmořská výška devět námořních mil (16,67 km). Horizontální vzdálenost sedm námořních mil (12,96 km). NASA TV & MCC
16:39:29 89 Řídící letu: „FIDO, trajektorie...

FIDO: „Pokračuje.“

Řídící letu: „Trajektorie, FIDO.

FIDO: „Letový, FIDO. Filtry dostaly neúplné zdroje. Letíme.

GC: „Letový, GC, měli jsme negativní kontakt, ztráta příjmu dat.

Řídící letu: „OK, všichni operátoři, sledujte pečlivě své údaje.

FIDO: „Letový, FIDO. Až se dostaneme zpátky na jeho signál pro ukončovací režim.

Řídící letu: „Postupy, jakákoliv pomoc?

Neznámý: „Negativní, letový, žádná data.

MCC
16:39:50,260 110,250 Zničení pravého SRB přes bezpečnostní systém. kamera E202
16:39:50,262 110,252 Zničení levého SRB přes bezpečnostní systém. kamera E230
 
Situace v řídícím středisku krátce po destrukci Challengeru - na obrázku inženýr Jay Greene.

Odkazy editovat

Reference editovat

 Tento článek obsahuje materiál po licencí public domain ze stránek nebo dokumentů Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku STS-51-L Mission timeline na anglické Wikipedii.

 1. Ware, Doug G. Engineer who warned of 1986 Challenger disaster still racked with guilt, three decades on [online]. United Press International, January 28, 2016 [cit. 2016-01-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Kerwin, Joseph P. Challenger crew cause and time of death [online]. 1986 [cit. 2006-07-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. Photo and TV Analysis Team Report. Space Shuttle Challenger Accident Investigation. [s.l.]: STS-51L Data and Analysis Task Force, 1986. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy editovat