Povodeň na Vltavě a Labi (1940)

Povodeň z března roku 1940 bývá označována za nejvýznamnější zimní povodeň 20. století. V Praze bylo dosaženo padesátiletého průtoku o hodnotě 3245 m³/s.[1][2] Hlavním důvodem extrémních dopadů této povodně bylo prudké oteplení, které se odehrálo začátkem března. Do té doby byly řeky pokryty tlustou vrstvou ledu, která však rázem začala tát a praskat. Vlivem tohoto jevu došlo kolem 15. března ke zvýšení hladiny řek v povodí Vltavy a Labe a zároveň unášení zbytků ledobých ker koryty řek. Tyto kry poháněné vodou ničily velkou silou vše, co jim stálo v cestě. Tento jev se nazývá dřenice.[3][4] Od 17. března začala hladina opět klesat. Ovšem dne 20. března došlo vlivem sněhové bouře k opětovnému vzedmutí hladiny Vltavy o 1 metr.[4]

Značky hladiny vody na domě v Obříství. Lze zde spatřit i značku z 15.3.1940

NásledkyEditovat

 
Značky hladiny na Malé Straně v Praze. I zde lze spatřit značku z roku 1940.

Velké škody napáchala povodeň ve Štěchovicích. Hladina vody vystoupala o 9 metrů nad normální úroveň. Většina chat byla zničena plujícími krami a téměř celá ves byla zatopena.[5] Úplně zničeno bylo 24 domů a dalších 170 bylo zatopeno až po střechu. [4]

Vzhledem ke své poloze byl v historii povodněmi pravidelně zasažen zámek Veltrusy a jeho okolí. Ani rok 1940 nebyl výjimkou a zaplaveny byly rozsáhlé části Kralup nad Vltavou. V bezprostředních okolí zámku bylo zničeno šroubovité schodiště na lobečské straně mostu. [4]

Velmi těžce byly zasaženy také Modřany, kde bylo nutné se z důvodu vysokého stavu vody přepravovat na loďkách.[6]

ZajímavostiEditovat

Během záplav v okolí zámku Vetrusy byla povodňovou vodou a naplaveným ledem uvězněna kolona nacistického vojska, která tudy zrovna projížděla. Tato událost vyvolala v civilním obyvatelstvu nadšení a radost o to větší, že se tak stalo právě rok po vyhlášení Protektorátu.[4]

Odtávání nahromaděného ledu na březích trvalo ještě několik dalších měsíců.[3]

ReferenceEditovat

  1. Historie povodní v Praze (Portál životního prostředí hlavního města Prahy). portalzp.praha.eu [online]. [cit. 2020-01-27]. Dostupné online. 
  2. SPECIÁL: Největší povodně v české historii. iDNES.cz [online]. 2006-03-31 [cit. 2020-01-27]. Dostupné online. 
  3. a b PELÁKOVÁ, Martina; KAŠPÁREK, Ladislav. Největší povodně za 100 let. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2019-10-15, roč. 61, čís. 5, s. 38–49. Dostupné online [cit. 2020-01-27]. ISSN 1805-6555. 
  4. a b c d e Povodně a Veltrusy. www.veltrusy.net [online]. [cit. 2020-01-27]. Dostupné online. 
  5. Ledy a povodně. www.svatojanske-proudy.cz [online]. [cit. 2020-01-27]. Dostupné online. 
  6. Povodně (do roku 1940): Praha 12. www.praha12.cz [online]. [cit. 2020-01-27]. Dostupné online.