Povodí Muldy

Povodí Muldy je povodí řeky 2. řádu a je součástí povodí Labe. Tvoří je oblast, ze které do řeky Muldy přitéká voda buď přímo nebo prostřednictvím jejich přítoků. Jeho hranici tvoří rozvodí se sousedními povodími. Na jihu je to povodí Ohře, na západě povodí Sály a na východě povodí Bíliny. Na východě jsou to pak povodí menších levostranných přítoků Labe. Nejvyšším bodem povodí je s nadmořskou výškou 1244 m Klínovec v Krušných horách. Rozloha povodí je 7400,3 km², z čehož 388,4 km² je na území Česka a 7011,9 km² na území Německa.

Správa povodíEditovat

Na území Česka se správou zabývá státní podnik Povodí Ohře.

Dílčí povodíEditovat

povodí rozloha
km²
nejvyšší bod nadm.výška
m
odtékající
řeka
průtok
v ústí m³/s
Povodí Freiberské Muldy 2981,0 Klínovec 1244,0 Freiberská Mulda 35,0
Povodí Cvikovské Muldy 2360,0 ... ... Cvikovská Mulda 26,0

Externí odkazyEditovat