Povodí Ohře

Povodí Ohře je povodí řeky 2. řádu a je součástí povodí Labe. Tvoří je oblast, ze které do řeky Ohře přitéká voda buď přímo nebo prostřednictvím jejích přítoků. Jeho hranici tvoří rozvodí se sousedními povodími. Na jihu je to povodí Dunaje a povodí Vltavy, na západě povodí Rýna a na severu povodí Sály, povodí Muldy a povodí Bíliny. Na východě jsou to pak povodí menších levostranných přítoků Labe. Nejvyšším bodem povodí je s nadmořskou výškou 1 244 metrů Klínovec v Krušných horách. Rozloha povodí je 5 614 km², z čehož 4 601 km² je na území Česka a 1 013 km² na území Německa.

Správa povodíEditovat

Na území Česka se správou zabývá státní podnik Povodí Ohře.

Dílčí povodíEditovat

povodí rozloha
km²
nejvyšší bod nadm.výška
m
odtékající
řeka
průtok
v ústí m³/s
Povodí Odravy 497,5 Dyleň 939,0 Odrava 3,95
Povodí Blšanky 482,5 ... ... Blšanka 1,05
Povodí Teplé 384,9 ... ... Teplá 2,49
Povodí Liboce 340,1 ... ... Liboc 1,55
Povodí Svatavy 297,5 ... ... Svatava 3,70
Povodí Chomutovky 185,7 ... ... Chomutovka 1,02
Povodí Bystřice 164,1 Klínovec 1244,0 Bystřice 2,00
Povodí Rolavy 137,3 ... ... Rolava 2,35
Povodí Plesné 112,6 ... ... Plesná 0,99

Externí odkazyEditovat

(česky) Labe a jeho povodí