Povodí a říční síť řeky Doubravy

Povodí Doubravy je povodí řeky 2. řádu a je součástí povodí Labe. Tvoří je oblast, ze které do řeky Doubravy přitéká voda buď přímo nebo prostřednictvím jejich přítoků. Jeho hranici tvoří rozvodí se sousedními povodími. Na jihu je to povodí Sázavy, na východě povodí Chrudimky a na západě a severu povodí menších přítoků Labe. Nejvyšším bodem povodí je s nadmořskou výškou 803 m Kamenný vrch v Žďárských vrších. Rozloha povodí je 592,4 km² a nachází se zcela na území Česka.

Správa povodíEditovat

Na území Česka se správou povodí zabývá státní podnik Povodí Labe, závod Pardubice, provozní středisko Čáslav.

Dílčí povodíEditovat

povodí rozloha
km²
nejvyšší bod nadm.výška
m
odtékající
řeka
průtok
v ústí m³/s
Povodí Brslenky 100,8 ... ... Brslenka 0,28
Povodí Hostačovky 98,4 ... ... Hostačovka 0,43
Povodí Čertovky 37,4 ... ... Čertovka 37,4
Povodí Zlatého potoka 27,5 ... ... Zlatý potok 0,22
Povodí Cerhovky 24,8 ... ... Cerhovka ...
Povodí Lovětínského potoka 14,5 ... ... Lovětínský potok ...
Povodí Starkočského potoka 12,7 ... ... Starkočský potok 0,1
Povodí Novoveského potoka 11,8 ... ... Novoveský potok ...
Povodí Městeckého potoka 11,3 ... ... Městecký potok ...
Povodí Barovky 10,5 ... ... Barovka

Externí odkazyEditovat