Popluží

Popluží je stará česká měrná jednotka plochy neurčité velikosti, jež se užívala především v zemědělství. Obvyklá hodnota jednoho popluží nebyla nikdy přesně určena, je odhadována na 20 až 60 hektarů. Někdy se tímto názvem označovala zemědělská půda nerozměřená na lány, a proto jsou hodnoty značně nepřesné.

Z etymologického základu slova pak vyplývá, že velikost pozemku mohla dosti úzce souviset s plužením respektive s orbou. Od slova popluží je odvozeno sousloví poplužní dvůr.

Sedláček uvádí, že existuje řada místních variant této jednotky. Popluží se rovnalo asi 1 až 3,5 lánu.

Jiná definice:

Popluží se v Čechách nazývala taková plocha, kterou jedno spřežení jedním pluhem stačilo obdělati. Později dvůr poplužný byl dvůr s polnostmi vůbec. Nejstarší míra popluží v Čechách se datuje k roku asi 1198 nebo 1199. Bylo to popluží okolo kostela sv. Jana, na Bojišti, již dávno zastavěné Novým Městem pražským. Vacek vypočítal, že měřilo asi 60 ha, což by se hrubě rovnalo 3 lánům.

LiteraturaEditovat

  • Chvojka, M. – Skála, J.: Malý slovník jednotek měření. Edice Malé encyklopedie, sv. 13. Praha, Mladá fronta 1982.
  • Sedláček, A.: Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách. Rozpravy České akademie věd a umění. Třída I. Číslo 46. Nákladem České akademie věd a umění, Praha 1922 (1923).
  • Šindelář, V. – Smrž, L.: Nová soustava jednotek. Praha, SPN 1989.

Související článkyEditovat