Pomlka neboli pauza je hudební značka v notovém písmu, která určuje ve skladbě, kde se nemá hrát, kdy a jak dlouho má příslušný hlas mlčet např. "Skákal pes" (čtvťová pomlka) "přes oves"

Pomlky mohou být čtvrťové, což znamená, že se nehraje na jednu dobu. Další pomlky jsou celé (nehraje se na 4 doby), půlové (nehraje se na dvě doby) a osminové (nehraje se na půl doby) a další


Externí odkazyEditovat