Polyxó (manželka Tlépolemova)

Polyxó, starořecky Πολυξώ, je v řecké mytologii žena z Argu a manželka Tlépolema, syna Hérakla a vůdce Rhodských, jenž zahynul v trójské válce.

Pausaniás ve své Cestě po Řecku zmiňuje rhodské podání o tom že Helena byla po smrti Meneláově ze Sparty vypuzena Nikostratem a Megapenthem.[pozn. 1] Uchýlila se na Rhodos k Polyxó, své přítelkyni. Polyxó se na ostrov dostala se svým manželem, jehož doprovázela do vyhnanství, a ostrovu v době Helenina příchodu vládla za svého nedospělého syna. Protože však vinila Helenu za smrt svého manžela poslala na ni své služky přestrojené za Erínye, když se ta právě koupala, a ty ji oběsily na stromě. Tak byla vysvětlována existence svatyně Heleny Dendritis „stromové“ na Rhodu.[1]

Odlišné podává tento příběh Polyainos ve svých Strategematech, podle jeho podání se odehrál v době kdy se Helena vracela s Meneláem z Egypta a byli nuceni přistát na Rhodu. Polyxó v té době zrovna držela smutek za svého manžela padlého ve válce a když slyšela o příjezdu páru rozhodla se Tlépolema pomstít. Poté se vydala k jejich lodi v čele rhodských mužů i žen, ozbrojených pochodněmi a kameny. Jelikož vítr neumožňoval lodi odplout, Meneláos schoval Helenu do podpalubí a přestrojil za ni jednu z jejích nejkrásnějších služebných. Ta pak byla ubita Rhodskými a loď se skutečnou Helenou mohla nakonec odplout.[2]

PoznámkyEditovat

  1. Oba dva jmenovaní jsou syny Meneláovými, první s otrokyní jménem Pieris, druhý je v závislosti na zdroji synem téže otrokyně či Heleny.

ReferenceEditovat

  1. Pausaniás. Cesta po Řecku I.. Praha: Svoboda, 1973. S. 257. Kniha II., kapitola 1.. 
  2. Polyainos. Strategemata 1.13 [online]. Attalus.org [cit. 2020-12-05]. Dostupné online. (anglicky)