Otevřít hlavní menu

Pojmové mapování je technika používaná ke znázornění vazeb mezi různými pojmy. Pojmová mapa je diagram ukázující vztahy mezi pojmy. Pojmy jsou spojené popsanými spojnicemi a vytvářejí strukturu rozvětvující se směrem dolů. Vztah mezi pojmy je vyjádřen právě pomocí popisku vazby, např. „způsobuje vzrůst“, „přispívá k“, atd.

VývojEditovat

Technika pojmového mapování byla vytvořena Josephem D. Novakem a jeho vývojovým týmem na Cornell University v 70. letech 20. století jako prostředek k usnadnění získávání vědeckých poznatků studenty.[1]

Novak ve svém výzkumu vycházel z Ausubelovy asimilační teorie učení.[2] Ta se soustředí na smysluplné učení (meaningful learning), které je založeno na zařazení nových informací mezi rámec již existujícíh pojmů a vztahů v naší mysli. Na stejném principu fungují právě pojmové mapy. Učení touto metodou se ukazuje jako efektivnější. Dochází totiž k jednoduššímu zapamatování potřebných informací a zároveň k hlubšímu pochopení souvislostí.

PoužitíEditovat

Pojmové mapy jsou využívány ke tvorbě nových myšlenek, přičemž se má za to, že podporují kreativitu. Proto se využívají při brainstormingu. Přestože jsou často přizpůsobené konkrétnímu uživateli, mohou být použity k vysvětlení složitých problémů. Lze je také použít jako nástroj ke zvýšení efektivity učení, stejně jako pomůcka ke znázornění expertních znalostí jednotlivců a týmů ve školství, státní správě i komerční sféře.

Formalizované pojmové mapy jsou používány k návrhu softwaru, kde je nejčastějším použitím tvorba diagramů, odpovídajících UML (Unified modelling language).

Pojmové mapování může být také prvním krokem při vytváření ontologie, nebo představovat strukturu formálního argumentu.

ReferenceEditovat

  1. NOVAK, JOSEPH D. (JOSEPH DONALD). Learning how to learn. Cambridge [Cambridgeshire]: Cambridge University Press xiv, 199 pages s. Dostupné online. ISBN 052126507X, ISBN 9780521265072. OCLC 10299358 
  2. VOŇKOVÁ, H.; BENDL, S. Využití pojmových map ve výuce pedagogiky. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, čís. 1, s. 16–38. Dostupné online [cit. 2019-09-16]. ISSN 1805-9511. (česky)