Pojezdová dráha (anglicky taxiway, zkracováno TWY) patří podobně jako vzletová a přistávací dráha mezi provozní plochy letiště. Je to vymezená plocha na letišti, sloužící k pojíždění letadel mezi odbavovací plochou a vzletovou a přistávací drahou. Letadla se po ní pohybují rychlostí 20–30 uzlů (37–56 km/h).

Dvě protínající se vzletové a přistávací dráhy (tmavě šedá) s přilehlými pojezdovými drahami (modrá)
Normální pojezdová dráha a pojezdová dráha pro rychlé odbočení

Vytížená letiště vytvářejí vysokorychlostní pojezdové dráhy. Ty umožňují letadlům rychleji uvolnit přistávací dráhu a umožnit jinému letadlu přistání nebo vzlet v kratším časovém intervalu. Toho se obvykle dosahuje tím, že pojezdová dráha sloužící k opuštění přistávací dráhy je delší, čímž je letadlu poskytnut větší prostor, než zpomalí.

Značení a pojmenování pojezdových drah editovat

 
Pojezdová dráha v noci

Značení a návěstidla editovat

Pojezdové dráhy jsou značeny žlutou barvou, na rozdíl od vzletových a přistávacích drah, které jsou značeny bíle. Pokud jsou k vyznačení pojezdové dráhy v noci užita světelná návěstidla, jsou použita zelená (středová čára) a modrá (okraje pojezdové). Pojezdové pro rychlé odbočení mají středovou čáru žlutou.

Pojezdové dráhy od vzletových oddělují dvě přerušované čáry následované dvěma plnými čárami.

 
Oddělení drah

Pojmenování editovat

Pojezdové dráhy jsou většinou pojmenovány písmeny nebo číslicemi, při jejich označování se používá hláskovací abeceda. Na některých letištích se pak používá speciálních názvů, například na letišti Šeremetěvo v Moskvě je jedna z pojezdových označena jako hlavní pojezdová Magistralnaja (anglicky Main taxiway), nebo na letišti London Heathrow se používá pro dvojici paralelních pojezdových, které vedou kolem dokola celého letištního terminálu označení Outer a Inner, tedy vnější a vnitřní.

 

Znaky a značky editovat

Na pojezdových drahách se rozlišují tři typy značek:

  • Příkazové znaky – bílé písmo na červeném podkladě – slouží k označení místa, které nesmí letadlo přejet pokud nedostane příkaz od řídícího letového provozu
  • Informační znaky místa – žluté písmo na černém podkladu – slouží k označení místa, na kterém se letadlo nachází
  • Informační znaky směrové – černé písmo na žlutém podkladu – slouží k označení směru a pojmenování dalších pojezdových drah na křižovatkách

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat