Podmínky optimality

Podmínky optimality se používají v optimalizaci. Jsou to podmínky, které platí pro optimální řešení, a slouží k redukci množiny přípustných řešení.

Rozdělujeme dva typy podmínek optimality:

  • nutné: podmínky, které musí splňovat každé optimální řešení dané úlohy (častěji se používají)
  • postačující: podmínky, že když je nějaký přípustný bod splňuje, tak je automaticky optimálním řešením

Známé podmínky optimality:

  • postačující podmínky prvního řádu
  • nutné podmínky prvního řádu
  • postačující podmínky druhého řádu
  • nutné podmínky druhého řádu
  • (Karush-)Kuhn-Tuckerovy podmínky (též Lagrangeovy multiplikátory) z roku 1956
  • podmínky F. Johna

Externí odkazyEditovat