pIqaD

fiktivní abeceda pro klingonštinu
(přesměrováno z PlqaD)

pIqaD je hláskové písmo používané pro zápis klingonštiny (tento jazyk se může také zapisovat latinkou).

pIqaD
Typhláskové
Mluvené jazykyklingonština
VytvořenoMarc Okrand
Poznámka: Tato stránka může obsahovat fonetické symboly IPA v kódování Unicode.

Toto písmo obsahuje 26 znaků, každý znak odpovídá jedné hlásce a každá hláska se zapisuje jiným znakem.