Pentlogram

dopravně inženýrský diagram

Pentlogram (také pentlogram intenzit dopravy či kartogram intenzit dopravy)[1] je dopravně-inženýrský diagram, který ukazuje intenzitu dopravy v určitých směrech. Svým způsobem se jedná o liniový kartodiagram, který je výsledkem dopravního průzkumu prováděného zejména formou průběžného nebo příležitostného sčítání dopravy.[2] Může být určen pro lokální problémy (např. pentlogram intenzity v křižovatce), pro mapu intenzit dopravy v určitém městě, dopravní síti (silniční, železniční, integrovaná doprava) či pro rozsáhlé územní (národní či nadnárodní) celky.

Ukázka pentlogramu – T-křižovatka
Intenzita silniční nákladní dopravy v USA, pro znázornění intenzity byl použit pentlogram

Z pentlogramu je možno vyčíst vytíženost určitého úseku, výhodou je i přehlednost a rychlá identifikace páteřních dopravních tahů.[2] Na druhou stranu z údajů pentlogramu nelze vyčíst údaje např. o kongesci.[2] Pentlogram neuvádí kapacitu komunikace – u silničních komunikací např. nerozlišuje, zda se jedná o dálnici, či běžnou silnici.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Slovník dopravní terminologie [online]. Ministerstvo dopravy ČR, 2009 [cit. 2019-02-22]. Dostupné online. 
  2. a b c d BERAN, Daniel. Analýzy dopravně inženýrských dat v serverovém prostředí. Plzeň, 2016 [cit. 2019-02-22]. 41 s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Katedra matematiky. Vedoucí práce Karel Jedlička. s. 22. Dostupné online.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat