Paralelismus (z řec. par-allélos, souběžný, rovnoběžný) může znamenat:

  • vlastnost toho, co je souběžné nebo rovnoběžné – viz paralela
  • v literatuře přirovnání prostým přiřazením dvou motivů za sebou, časté v lidové poezii (například červené jablúško po zemi sa gúlá, moje potěšení po světě sa túlá) nebo stejná gramatická nebo zvuková stavba po sobě následujících veršů nebo vět.[1]
  • paralelismus membrorum, stylistický prostředek zejména v biblické poezii, kdy se část sdělení (verše) vzápětí s menší nebo větší obměnou opakuje.
  • psychofysický paralelismus – pokus o vysvětlení zdánlivě paradoxního vzájemného působení duše a těla v novověkém dualismu: podle něho děje v duši a v těle probíhají souběžně a nezávisle vedle sebe.
  • paralelismus v počítačové technice – zdánlivý nebo skutečný paralelní běh více procesů zároveň (viz multitasking, vlákno)

Odkazy editovat

Reference editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Literatura editovat

  • Ottův slovník naučný, heslo Psychofysický paralelismus. Sv. 9, str. 248