Parafa je zkrácený či zjednodušený podpis nějaké osoby, pro nějž se používá také odborný termín podpisová značka.

Slovy parafa či parafování je někdy označován také předběžný podpis státníků pod nějaký významný dokument (např. mezistátní či mezinárodní smlouvu, úmluvu, konvenci apod.), který bude následně později odsouhlasen vládou či parlamentem a poté bude slavnostně podepsán.

Parafování stránekEditovat

  • Parafováním označujeme dokument vlastní rukou, z čehož vyplývá, že se musí skutečně jednat o vlastnoruční parafu. Nelze ji tedy nahradit razítkem, nebo něčím podobným.
  • Parafou označujeme zpravidla všechny stránky dokumentu, čímž souhlasíme s jejich doslovným obsahem. Parafování stránek není povinné, nicméně se jím spolu s číslováním stránek chráníme před rozebráním dokumentu (například dodatečným přidáním stránek). Pokud by dokument nebyl chráněn proti rozebrání, pravděpodobně by nebyl následně ani podepsán příslušnou osobou.
  • Dokumenty předkládáme k parafování odpovědnému pracovníkovi, zpravidla podnikovému právníkovi nebo překladateli, ovšem dokument může parafovat také osoba, která dokument vyhotovila. Podpisová značka, tedy parafa, je umisťována v dokumentu vždy na levém dolním okraji každé stránky dokumentu. [1]

ReferenceEditovat

  1. Parafa | PRESTO. www.presto.cz [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné online.