Otevřít hlavní menu

Panregion je politicko-geografický termín, jímž se rozumí transkontinentální blok spojující území více států na základě určitých kritérií (geografických, politických, ekonomických atd.).

Německá teorie panregionůEditovat

Konceptem panregionů se ve svých dílech zabýval mj. německý geopolitik Karl Haushofer. V jeho pojetí je svět rozdělen na 4 panregiony: Pan-Ameriku (ovládanou USA), Euro-Afriku (ovládanou Německem), Pan-Rusko (zahrnující Blízký východ a Indii) a Dálněvýchodní sféru pod vlivem Japonska. V tomto pojetí leží centra panregionů vždy na severu, perifériemi jsou jižní oblasti, panregiony jsou ekonomicky soběstačné, na ostatních panregionech nezávislé a ideologicky ovládané pan-ideami.