PRINCE2 (zkratka vzniklá z PRojects IN Controlled Environments 2nd Version) je metodika pro projektové řízení pocházející původně z Anglie. Její struktura je dána čtyřmi základními elementy: principy, témata, procesy a přizpůsobením metodiky prostředí projektu [1]

HistorieEditovat

Jde o metodiku původně vytvořenou pro státní správu a zaměřenou na projekty v oblasti informačních technologií. Následně po tom co se osvědčila byla převzata do komerční sféry a rozšířena na projektové řízení obecně. Evropská komise doporučuje PRINCE2 jako jednu z metod projektového řízení pro projekty podporované z prostředků Evropské unie.[1]

Metodika s názvem PRINCE byla vyvinuta na základě starší metodiky PROMPT II. Od roku 1996 byla přejmenována na PRINCE2. Jejím vlastníkem je v současnosti (2017) AXELOS, společný podnik britské vlády (Cabinet Office) a soukromého investora, kterým je společnost Capita. Aktuální verze PRINCE2 je z roku 2017.

Pojetí projektového řízení podle PRINCE2Editovat

Základní a oficiální knihou, která popisuje metodiku PRINCE2, je kniha Managing Successful Projects With PRINCE2, dostupná v angličtině a dalších světových jazycích (ne v češtině). V kvalitním českém překladu jsou dostupné tyto knihy o PRINCE2: PRINCE2 Précis a Řízení malých projektů podle PRINCE2.

PrincipyEditovat

 • Neustálé zdůvodnění projektu
 • Jasně definované role a odpovědnosti
 • Zaměření na produkty
 • Řízení po etapách
 • Řízení na základě výjimek
 • Učení se ze zkušeností
 • Přizpůsobování metody PRINCE2 prostředí projektu

TémataEditovat

 • Zdůvodnění projektu (business case)
 • Organizace
 • Kvalita
 • Plány
 • Riziko
 • Změna
 • Progres

ProcesyEditovat

 • Zahájení projektu (předprojektová příprava)
 • Nastavení (iniciace) projektu
 • Směřování (strategické řízení) projektu
 • Kontrola (řízení) etapy
 • Řízení dodávky produktu
 • Řízení přechodu mezi etapami
 • Ukončení projektu

Srovnání s jinými standardyEditovat

PRINCE2 je deklarována jako metodika projektového řízení. Jedná se o jeden z globálních certifikačních standardů[1] projektového managementu. V České republice patří spolu s PMI a IPMA k trojici nejvíce rozšířených certifikačích standardů v této oblasti.[1]

Rozdíl u metodiky PRINCE2 spočívá i v používané terminologii, která byla volena u PRINCE2 podle prostředí státní správy a v některých pojmech se tedy liší od výšeuvedených standardů.

Časové omezení platnosti certifikaceEditovat

Základní úroveň PRINCE2 Foundation platí doživotně, což zatím (2018) žádná z ostatních výše uvedených certifikací nenabízí. Pro vyšší úroveň - Practitioner platí podobné zásady jako pro ostatní certifikace, tedy že certifikaci je nutno po určitém čase obhájit prostřednictvím recertifikace nebo sbíráním bodů osobního rozvoje (CPD points).

Certifikace podle PRINCE2Editovat

Metodika PRINCE2 nabízí (stav 2018) dva certifikáty [2]. Na základní úroveň Foundation navazuje úroveň Practitioner. Samostatně stojí certifikace PRINCE2 Agile. Ta má také dvě úrovně - Foundation a Practitioner. Certifikace PRINCE2 Agile vyžaduje předtím složit certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation.

Od 1.1.2018 má od vlastníka PRINCE2 výlučné právo vykonávat certifikační zkoušky PRINCE2 společnost PeopleCert. PeopleCert a jeho prostřednictvím AXELOS má v České republice několik partnerů poskytujících certifikační kurzy PRINCE2 a zabezpečujíci certifikaci. Certifikaci podle staré verze PRINCE2 - 2009 je možné absolvovat v češtině. Certifikace podle nové verze PRINCE2 - 2017 i certifikace PRINCE2 Agile je zatím dostupná jen v angličtině.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c d Máchal,P.,Kopečková,M.,Presová,R.: Světové standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy, Grada Publishing Praha (2015), ISBN 978-80-247-5321-8
 2. https://www.axelos.com/certifications/prince2-certifications Oficiální WWW Axelos o certifikaci PRINCE2 (anglicky)

Externí odkazyEditovat