PMBOK Guide

PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) je metodika a příručka pro projektové řízení vyvíjena neziskovou organizací zaměřující se na projektové řízení PMI (Project Management Institute). Základem je shromažďování nejlepších praxí z oboru a uvedení jich ve standard pro řízení projektů.

Jedná se o metodiku vyvíjenou a používanou převážně v USA.

HistorieEditovat

První verze metodiky PMBOK se váže s rokem 1987, kdy byl vydán organizací PMI dokument, který shrnoval nejlepší praxe a vydával je jako standard pro řízení projektů.

Oficiální příručka byla vydána až o téměř deset let později v roce 1996 pod názvem PMBOK Guide. Ta byla dále aktualizována v roce 2000 a 2004 bez výrazných změn. V roce 2008 došlo k dosud nejvýznamnější revizi. Aktuální - pátá edice byla vydána 1.1.2013[1].

AktualizaceEditovat

Metodika je aktualizována a vyvíjena pod záštitou organizace PMI. Na rozvoji a úpravách se ovšem podílí množství projektových manažerů a profesionálů, kteří metodiku užívají v praxi. Je tak zajištěna shoda s aktuální praxí.

ObsahEditovat

PMBOK Guide je procesně orientovaná metodika. Cíle je dosahováno pomocí definovaných procesů. Každý proces má určeny své vstupy a výstupy a techniky a návody, jak by měl být prováděn. V edici 2008 je každý proces doplněn diagramem datových toků, tak aby byla jasná provázanost jednotlivých procesů.

Metodiku tvoří 5 skupin procesů a 10 znalostních oblastí, které tvoří rámec pro celkem 42 dílčích procesů užívaných pro řízení projektu.

Skupiny procesů

 • Iniciační procesy
 • Plánovací procesy
 • Realizační procesy
 • Monitorovací a ovládací procesy
 • Ukončovací procesy

Znalostní oblasti

 • Řízení integrace projektu
 • Řízení rozsahu projektu
 • Řízení času projektu
 • Řízení nákladů projektu
 • Řízení kvality projektu
 • Řízení lidských zdrojů projektu
 • Řízení komunikace projektu
 • Řízení rizik projektu
 • Řízení obstarávání projektu
 • Řízení zainteresovaných stran projektu

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

 • PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fourth edition. Pennsylvania: PMI, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7.