Přemysl Raban

český advokát a právník

Přemysl Raban (* 29. června 1949 Kryštofovo Údolí) je český advokát a univerzitní profesor. Podílel se na založení Fakulty právnické Západočeské univerzity, kde vyučuje. Dříve přednášel také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.[1][2]

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
Narození29. června 1949 (71 let)
Kryštofovo Údolí, Československo
VzděláníPrávnická fakulta UK (1974)
Alma materPrávnická fakulta Univerzity Karlovy
Povoláníadvokát a vysokoškolský profesor
PříbuzníMiloš Raban (bratr)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

Narodil se v Údolí Sv. Kryštofa v Libereckém kraji do rodiny polesného jako druhé dítě. Posléze se rodina přestěhoval nejprve do Křížan a poté do Horního Lochova u Jičína. Zde žil až do odchodu na vysokou školu. V Jičíně také absolvoval matematicko-fyzikální gymnázium.[3]

Přemysl Raban je podruhé ženatý. Z předchozích vztahů má syna a dceru, ze současného manželství dvě dcery. Jeho bratrem byl doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D. (20. června 1948, Kryštofovo Údolí – 7. ledna 2011, Liberec). Mladší sestra je také právnička.[zdroj?]

BibliografieEditovat

Monografie domácíEditovat

 • Raban, P.: Postavení státního podniku v současné etapě přestavby hospodářského mechanismu. TES-IHTS, Praha, 1988, 87 str.
 • Raban, P.: Podnikání a smluvní vztahy. PRÁCE Praha, 1989, 108 str.
 • Raban, P.: Státní podnik (poslání, práva, povinnosti). PRÁCE Praha, 1989, 83 str.
 • Raban, P.: Problémy právní úpravy hospodářských vztahů v přípravě komplexní bytové výstavby. Universita Karlova VN MON, Praha 1987, 180
 • Raban, P.: Housing Policy in Czechoslovakia. ORBIS PRESS AGENCY, Prague, 1986, 89 str.
 • Raban, P.: Vzájemné vztahy hospodářských organizací při jejich podnikatelské činnosti (k novele hospodářského zákoníku a některých dalších předpisů). TES IHTS, Praha 1989, 106 str.
 • Raban, P., Skalický, I.: Akciové a jiné společnosti u nás. PRÁCE Praha, 1991, 85 str.
 • Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. C. H. Beck, Praha, 2004, 745 str.
 • Moravcová, Raban a kol.: eu domain name. C. H. Beck, Praha, 2006, 448 str.

Kapitoly ve společných monografiíchEditovat

 • Eliáš, K., Raban, P.: Obchodní smlouvy. PRÁCE Praha, 1993, 143 str.

Monografie zahraničníEditovat

 • Raban, P.: La politica degli alloggi in Cecoslovacchia. Agenzia Stampa, Milano 1986, 93 str.
 • Raban, P.: Jednotlivé typy obchodních smluv. VO PF UK, Bratislava, 1999, 352 str.

Vysokoškolské učebniceEditovat

 • Eliáš, K. a kol. (Bejček, Eliáš, Marek, Pokorná, Raban): Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Cenné papíry, C. H. Beck, Praha 1996, 520 str., Raban autor hlavy VIII až XIII, str. 199–336
 • Eliáš, K. a kol. (Bejček, Eliáš, Marek, Pokorná, Raban): Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Cenné papíry, 2. doplněné a rozšířené vydání. C. H. Beck, Praha. 1999, 542 str., autor hlavy VIII–XIII, str. 205–346
 • Bejček, Hajn, Ježek a kol.: Kurs obchodního práva, Obecná část, soutěžní právo, 587 str. C. H. Beck, Praha, 2002, Raban autor kapitoly 18.–20.
 • Kotásek, Pokorná, Raban: Kurs obchodního práva, Právo cenných papírů. C. H. Beck, Praha, 2003, 566 str.
 • Bejček, Raban a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. C. H. Beck, Praha 2003, 549 str.
 • Bejček, Hajn, Ježek a kol.: Kurs obchodního práva, Obecná část, soutěžní právo, 609 str. C. H. Beck, Praha, 2004, Raban autor kapitoly 18.–20.
 • Kotásek, Pokorná, Raban a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 4. vydání. C. H. Beck, Praha, 2005, 728 str.
 • Bejček, Raban a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 4. vydání. C. H. Beck, Praha 2007, 549 str.
 • Kotásek, Pihera, Pokorná, Raban, Vítek: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 5. vydání. C. H. Beck, Praha, 2009, 420 str.
 • Suchoža, J., Husár, J.: Obchodné právo a jeho širšie kontexty. UPJŠ Košice, 2010, 312 str., 1. vydání (str. 72, kap. Současné problémy alternativního rozhodování sporů v našich zemích)

SkriptaEditovat

 • Plíva, S. a kol. (Plíva, S., Přibyl, Z., Klimeš, F., Zahradníčková, M., Raban, P.): Hospodářské právo v příkladech. SPN, Praha 1983 skripta (spoluautorství), 130 str. (autor kapitoly: Hospodářské závazky při přípravě a realizaci investiční výstavby, str. 85 až 96)
 • Vaněk, S. a kol. (Vaněk, S., Plíva, S., Přibyl, Z., Klimeš, F., Pelikánová, I., Raban, P.): Hospodářské právo I. a II. SPN, Praha skripta (spoluautorství),1986, 204 str. (autor samostatné kapitoly: Hospodářské závazky při přípravě a realizaci investiční výstavby, str. 221 až 235)
 • Suchoža a kol.: Slovenské obchodné právo, Obchodné záväzky, UMB PF, Banska Bystrica, 2004, 208 str. (autor kapitoly 4.4.)
 • Raban, P.: Současné problémy alternativního rozhodování sporů v našich zemích. In: Obchodné právo a jeho širšie kontexty, str. 72–78, Suchoža, Husár, Universita PJŠ, Košice 2010

Vědecké práce v domácích časopisech a sbornících – CDEditovat

 • Dušánková, Raban, P.: Komplexní bytová výstavba a její zajišťování odbornými inženýrskými organizacemi. In: Investiční výstavba Praha, č. 11/1980, str. 370 až 374.
 • Fišer, L., Raban, P.: Co přináší vyhláška 105/1981 Sb. na úseku komplexní bytové výstavby. In: Bulletin ČSBD, Praha, 5/1982, str. 342 až 348.
 • Raban, P.: Postavení a úloha krajských investorsko-inženýrských organizací. In: Seminář k zákonu o územním plánování a stavebnímu řádu. Sborník, MS ČSR - VÚVA Praha 1981, str. 86 až 94
 • Raban, P.: Principy právní úpravy přípravy a realizace investic v NDR. In: Právo a investičná výstavba v Československom národnom hospodárstve. Zborník prednášok, 2. časť, Košice, 1986, str. 48 až 52.
 • Raban, P.: Družstevní bytová výstavba a vztahy při její přípravě a realizaci. In: Investiční výstavba, Praha, 5/1983. str. 172 až 177.
 • Raban, P.: Současné tendence v řízení vědecko-výzkumné základny. In: Arbitrážní praxe, 12/1987, Praha, str. 340–349.
 • Raban, P.: K charakteru smlouvy o dodávce inženýrské činnosti. In: Aktuálne otázky práva v investičnej výstavbe. Pobočka Československej vedeckotechnickej spoločnosti na PF UK v Bratislave, 1989, str. 78–95
 • Raban, P.: Klasifikace hospodářských závazků jako faktor regulačního působení práva v investiční výstavbě. In: Regulačné posobenie práva v národnom hospodárstve, Dom techniky ČSVTS Košice 1989, str. 101–107.
 • Raban, P.: Sovremennye tendencii v upravlenii naučnoissledovatelnoj bazej. In: Rol´prava vo vnědrenii naučno-techničeskich dostiženij v socialističeskuju ekonomiku 2, Institut gosudarstva i prava ČSAN, Praha, 1988, str. 303–317.
 • Raban, P.: Nekotorye problemi pravovogo uregulirovanija žiliščnoj problemi v Čechoslovaki. In: Planirovanie i finansirovanie v oblasti žiliščnogo chozjajstva i ochrany okružajuščej sredy v gorodach srednej veličiny, Institut gosudarstva i prava ČSAN, Praha, 1988, str. 171 až 187.
 • Raban, P.: Bytová politika a právní úprava bydlení v ČSSR. In: Racionalizace přestavby a dostavby měst v ČSSR podle potřeby socialistické ekonomiky. Sborník, VÚVA Praha 1988, str. 167 až 173
 • Raban, P.: K vývoji kodifikace obchodního práva v zahraničí. In: Právo a ekonomika, Dom techniky ZSVTS Košice, 1990, str. 47–59.
 • Raban, P.: O vzniku, vývoji a současném stavu obchodního zákonodárství ve světe. In: Arbitrážní praxe, Praha, 1990, str. 261 až 270.
 • Raban, P.: K poslední velké novele obchodního zákoníku. In: Právník, 6/2001, Praha, str. 517–556.
 • Raban, P.: Postavení a úloha investora v komplexní bytové výstavbě. In: Iuridica, 3/1985, Acta Universitatis Carolinae, Praha, str. 183–219
 • Raban, P.: Warranty v našem právu. In: Právní rozhledy, č. 6, roč. 11, 2003, str. 270–281
 • Raban, P.: K odpovědnosti rozhodce a rozhodčího soudu. In: Bulletin advokacie, 2003, č. 1, str. 25–34
 • Raban, P.: On-line Arbitráž a její podmínky. In: Obchodní právo, 2004, roč. 13, č. 1. str. 2–14
 • Raban, P.: Moderní pojetí konkursu a jeho obraz v některých světových insolvenčních systémech. In: Právní rozhledy, č. 9, roč. 10, 2002, str. 429–441
 • Raban, P.: Obchodní zastoupení. In: Právní rozhledy, č. 1, roč. 11, 2003, str. 15–22
 • Raban, P.: Nová úprava přeshraničního úpadku po vstupu do EU. In: Karlovarská právní revue, č. 1, 2005, str. 56–62
 • Hromadka, W., Raban, P.: Novela závazkového práva v Německu. In: Právní rozhledy, č. 12/2002, str. 597–602.
 • Raban, P.: Soukromé rozhodčí soudy a stanné rozhodčí řízení. In: Právní rozhledy, 25. 11. 2005
 • Raban, P.: Alternativní řešení sporů. In: Pocta Antonínu Kandovi, nakl. Aleš Čeněk, Dobrá voda, 2005
 • Raban, P., Ďurice, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii (recenze). In: Právní rozhledy, č. 19/2006, str. 716.
 • Raban, P.: Evropská doména nejvyšší úrovně .eu a rozhodování sporů o ní. In: Právní rozhledy, 9/2006.
 • Raban, P.: K otázce vzájemného působení zahájení soudního a rozhodčího řízení. in : Soudní rozhledy 1/2007, str. 4 an.
 • Raban, P.: Podnikání při rozhodování o právech a majetku osob? In: Právní rádce, 2/2007, str. 55–61
 • Raban, P.: Organizace justičního systému (recenze). In: Právní rádce, 11/2007 str. 76.
 • Raban, P.: Unifikace soukromého práva v EU a u nás. In: Právní rozhledy, 11/2008, str. 397 an.
 • Raban, P.: Návrh Evropského zákoníku smluvního práva. In: Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám, SPI, Praha 2008. str. 286.
 • Raban, P.: Kodifikace smluvního práva na evropské úrovni završena. In: Bulletin advokacie, 2008, č. 5.
 • Raban, P., Marek, K.: Smluvní obchodní právo. Kontrakty (rec.). In: Právní rádce, 4/2009 str. 87.
 • Raban, P.: Drobní dlužníci a zakázaná ujednaná smluvní ujednání. In: Právní rádce, 11/2009, str. 20–25.
 • Raban, P.: Autorizovaní rozhodci nebo adjudikátoři? Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích? In: Bulletin advokacie, č. 6/2010, str. 15–22, ISNN: 1210-6348.
 • Raban, P.: Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích? In: Právní rádce, 02/2010, ISNN: 1210-4817.
 • Raban, P.: QUO VADIS, komercialisto ve třetím tisíciletí. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-87382-01-1.
 • Raban, P.: Metamorfózy kondifikace soukromého práva u nás. In: Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz (sborník příspěvků), 2010, str. 296.

Vědecké práce v zahraničních časopisech a sbírkách – CZEditovat

 • Raban, P.: Die Umgestaltung des Wirtschaftsmechanismus in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und ihre Auswirkung auf die rechtliche Regelung der Investitionen, insbesondere des Stadtebaus. In: Wissenschaftliche Berichte der Technischen Hochschule Leipzig, Leipzig č. 13/1989 str. 69–85.
 • Raban, P.: The economic reform and deregulation of the economic relations in Czechoslowakia. In: Market and plan in the regulation of economy, Publications of the Department of Private law, University of Helsinki, 1991, str. 13-35.
 • Raban, P.: Schidsgerichtsverfahren in Tschechien und in der Slowakei. In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 3/2000, Munchen und Frankfurth a.M., str. 92 až 95.
 • Raban, P., Bohata, P.: Das tschechische HGB zu Beginn des neuen Millenniums. JOR Jahrbuch für Ostrecht, Munchen Band 42. 2001, 1. Halbband, str. 53 až 81.
 • Raban, P., Bohata, P.: Das tschechische Insolvenzrecht. In: Zeitschrift für Insolvenzrecht, č. 11/2001, Recklinghausen, str. 995 až 998.
 • Raban, P.: Aktuální otázky vymáhání práva prostřednictvím rozhodčího řízení. In: Vymožiťelnostť práva v podmienkach Slovenskej republiky, Nadácia profesora Karola Planka, Bratislava 2003, str. 48–60.
 • Raban, P., Bohata, P.: Praktische Probleme des Tschechischen Konkursverfahrens. In: Eistchift für das gesamte Insolvenzrecht, 4. Jahrgang, No. 21, 2001, str. 995–1001.
 • Raban, P.: Tretějskoe razbiratělstvo v Češskoj respublike i Slovackoj Respublikke. In: Meždunarodnyj kommerčeskij arbitraž, Sbornik statěj i dokumentov, Juridičeskij centr „iUS“, Almaty, 2002, str. 118.
 • Raban, P.: Podstata povahy arbitráže a slovensko-český přínos k jejímu posouzení. In: Aktuálne otázky práva, UPJŠ Košice, 2006, str. 230–238.
 • Raban, P.: Tretějskoje razbiratělstvo. Opyt češskoj Respubliki. In: IV-j Meždunarodnyj Juridičeskij Forum stran SNG i Baltii, OOO, Privat konsalting, Dněpropetrovsk, 2005, str. 79 an.
 • Raban, P.: Úprava rozhodování sporů v doméně nejvyšší úrovně, eu. In: Smerovanie českého a slovenského práva po vstupu do Európskej únie, Košice, 2006, str. 120–135re.

Odborné práce – OPEditovat

 • Raban, P.: Obchodní zákoník (Zákon o podnikání a obchodech). HL press, PRÁCE Praha, 1992, 301 str.
 • Raban, P.: Obchodní zákoník, komentář. Eurounion, Praha 1997, 591 str.
 • Raban, P.: Stavební zákon (poznámkové vydání). Eurounion, Praha 1996, 369 str.
 • Kotoučová, J., Raban, P.: Konkurs a vyrovnání. ORAC, Praha, 1999, 307 str.
 • Raban, P.: Stavební zákon, druhé přepracované vydání (poznámkové vydání). Eurounion, Praha, 1998, 393 str.
 • Kotoučová, J., Raban, P.: Konkurs a vyrovnání. 2. doplněné a rozšířené vydání.

ReferenceEditovat

 1. val. Akreditační komise je zaujatá, míní zakladatel plzeňských práv. Novinky.cz [online]. 2012-02-07 [cit. 2015-02-07]. Dostupné online. 
 2. prof. JUDr. Přemysl RABAN, CSc. [online]. Plzeň: Západočeská univerzita [cit. 2015-02-07]. Dostupné online. 
 3. Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. [online]. Praha: Business Institut [cit. 2015-02-07]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat