Představitelé Čchung-čchingu

seznam na projektech Wikimedia

Představitelé Čchung-čchingu stojí v čele správy města. V čele správy Čchung-čchingu stojí starosta (š’-čang, 市长) řídící lidovou vládu Čchung-čchingu (Čchung-čching-š’ žen-min čeng-fu, 重庆市人民政府). Nejvyšší politické postavení ve městě má však tajemník čchungčchingského městského výboru Komunistické strany Číny, vládnoucí politické strany města i celého státu. K dalším předním představitelům Čchung-čchingu patří předseda městského lidového shromáždění (zastupitelského sboru) a předseda městského výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS).

Sídlo čchungčchingského městského lidového shromáždění

V politickém systému Čínské lidové republiky, analogicky k centrální úrovni, má příslušný regionální výbor komunistické strany v čele s tajemníkem ve svých rukách celkové vedení, lidová vláda v čele se starostou (u města) nebo guvernérem (u provincie) řídí administrativu regionu, lidové shromáždění plní funkce zastupitelského sboru a lidové politické poradní shromáždění má poradní a konzultativní funkci.

V rámci administrativy Čínské lidové republiky byl Čchung-čching v letech 1954–1997 začleněn do provincie S’-čchuan, předtím a potom náležel a náleží k přímo řízeným městům na úrovni provincie.

Tajemníci čchungčchingského městského výboru Komunistické strany Číny (od 1949)

editovat

Čchungčchingský městský výbor KS Číny do roku 1985 vedl první tajemník s pomocí druhého tajemníka a několika dalších tajemníků. Od roku 1985 v čele výboru stojí tajemník s několika zástupci tajemníka.

Ve sloupci „Další funkce“ jsou uvedeny nejvýznamnější úřady zastávané současně s výkonem funkce tajemníka čchungčchingského výboru strany, případně pozdější působení v politbyru a stálém výboru politbyra.

Tajemníci (do 1985 první tajemníci) čchungčchingského městského výboru KS Číny
Portrét Jméno
(životní data)
Od Do Další funkce a poznámky
  Čchen Si-lien (陈锡联)
(1915–1999)
1949 1950 starosta Čchung-čchingu (1949–1951),
později člen 9., 10. a 11. politbyra ÚV KS Číny (1969–1982)
Čang Lin-č’ (张霖之)
(1908–1967)
1950 1952
Cchao Ti-čchiou (曹荻秋)
(1909–1976)
1952 1954 starosta Čchung-čchingu (1951–1955)
Jen Chung-jen (阎红彦)
(1909–1967)
1956 1959
Žen Paj-ke (任白戈)
(1906–1986)
1959 1967 starosta Čchung-čchingu (1955–1966)
Lan I-nung (蓝亦农)
(1919–2008)
1967 1968 jako předseda čchungčchingského revolučního výboru (1968)
Tuan S’-jing (段思英)
(1917–2007)
1968 1969 jako předseda čchungčchingského revolučního výboru (1968–1969)
Che Jün-feng (何云峰)
(1922–2013)
1969 1973 jako předseda čchungčchingského revolučního výboru (1969–1973)
Lu Ta-tung (鲁大东)
(1915–1998)
1973 1977 předseda čchungčchingského revolučního výboru (1973–1978)
Čchien Min (钱敏)
(1915–2016)
1977 1978
Ting Čchang-che (丁长河)
(* 1934)
1978 1980 předseda čchungčchingského revolučního výboru (1978–1980)
Jü Chan-čching (于汉卿)
(1929–2011)
1980 1985 starosta Čchung-čchingu (1980–1985)
Liao Po-kchang (廖伯康)
(* 1924)
1985 1988
Siao Jang (肖秧)
(1929–1998)
1988 1993 předtím starosta Čchung-čchingu (1985–1988)
Sun Tchung-čchuan (孙同川)
(* 1940)
1993 1995 předtím starosta Čchung-čchingu (1988–1993)
Čang Te-lin (张德邻)
(* 1939)
říjen 1995 červen 1999
  Che Kuo-čchiang (贺国强)
(* 1943)
červen 1999 říjen 2002 později člen politbyra ÚV KS Číny (od 2002),
a člen stálého výboru politbyra (2007–2012)
Chuang Čen-tung (黄镇东)
(* 1941)
říjen 2002 prosinec 2005 předseda čchungčchingského městského lidového shromáždění (2003–2005)
  Wang Jang (汪洋)
(* 1955)
prosinec 2005 listopad 2007 předseda čchungčchingského městského lidového shromáždění (2006–2008),
později člen politbyra ÚV KS Číny (od 2007),
a člen stálého výboru politbyra (2017–2022)
  Po Si-laj (薄熙来)
(* 1949)
listopad 2007 březen 2012 člen politbyra ÚV KS Číny (2007–2012),
odvolán a zatčen kvůli korupci
  Čang Te-ťiang (张德江)
(* 1946)
březen 2012 listopad 2012 člen politbyra ÚV KS Číny (od 2002),
a později člen stálého výboru politbyra (2012–2017)
  Sun Čeng-cchaj (孙政才)
(* 1963)
listopad 2012 červenec 2017 člen politbyra ÚV KS Číny (2012–2017),
odvolán a zatčen kvůli korupci
  Čchen Min-er (陈敏尔)
(* 1960)
červenec 2017 prosinec 2022 člen politbyra ÚV KS Číny (od 2017),
později tajemník tchienťinského městského výboru KS Číny (od 2022)
Jüan Ťia-ťün (袁家军)
(* 1962)
prosinec 2022 úřadující člen politbyra ÚV KS Číny (od 2022)

Starostové Čchung-čchingu (od 1949)

editovat

Uvedeni jsou starostové Čchung-čchingu od roku 1949. V letech 1949–1954 vedl městskou administrativu starosta v čele lidové vlády Čchung-čchingu, přičemž město patřilo mezi přímo řízená města na úrovni provincie. Od roku 1954 byl Čchung-čching městem na úrovni prefektury v provincii S’-čchuan a vedl ho starosta v čele lidového výboru. Roku 1997 byl Čchung-čching vyňat ze S’-čchuanu a opět se stal přímo řízeným městem. Během kulturní revoluce a krátce po ní, od května 1968 do března 1980, městskou administrativu řídil tchienťinský revoluční výbor v čele s předsedou. V březnu 1980 byl revoluční výbor zrušen a obnoven lidový výbor vedený starostou.

Ve sloupci „Další funkce“ jsou uvedeny nejvýznamnější současně zastávané úřady, případně pozdější působení v politbyru a stálém výboru politbyra.

Starostové (1968–1980 předsedové revolučního výboru) Čchung-čchingu
Portrét Jméno
(životní data)
Od Do Další funkce
  Čchen Si-lien (陈锡联)
(1915–1999)
prosinec 1949 prosinec 1951 první tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1949–1950),
později člen 9., 10. a 11. politbyra ÚV KS Číny (1969–1982)
Cchao Ti-čchiou (曹荻秋)
(1909–1976)
prosinec 1951 leden 1955 první tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1952–1954)
Žen Paj-ke (任白戈)
(1906–1986)
leden 1955 1966 první tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1959–1967)
Lan I-nung (蓝亦农)
(1919–2008)
květen 1968 prosinec 1968
Tuan S’-jing (段思英)
(1917–2007)
prosinec 1968 1969
Che Jün-feng (何云峰)
(1922–2013)
1969 prosinec 1973
Lu Ta-tung (鲁大东)
(1915–1998)
prosinec 1973 1978 první tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1973–1977)
Čchien Min (钱敏)
(1915–2016)
květen 1978 srpen 1978 první tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1977–1978)
Ting Čchang-che (丁长河)
(* 1934)
1978 březen 1980 první tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1978–1980)
Jü Chan-čching (于汉卿)
(1929–2011)
březen 1980 květen 1985 první tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1980–1985)
Siao Jang (肖秧)
(1929–1998)
květen 1985 srpen 1988 později tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1988–1993)
Sun Tchung-čchuan (孙同川)
(* 1940)
srpen 1988 duben 1993 později tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (1993–1995)
Liou Č’-čung (刘志忠)
(* 1942)
duben 1993 září 1996
Pchu Chaj-čching (蒲海清)
(* 1941)
září 1996 červen 1999 do června 1997 úřadující
Pao Sü-ting (包叙定)
(* 1939)
červen 1999 říjen 2002
Wang Chung-ťü (王鸿举)
(* 1945)
říjen 2002 listopad 2009
  Chuang Čchi-fan (黄奇帆)
(* 1952)
listopad 2009 prosinec 2016
  Čang Kuo-čching (张国清)
(* 1964)
prosinec 2016 leden 2018 později starosta Tchien-ťinu (2018–2020),
tajemník liaoningského provinčního výboru KS Číny (2020–2022),
člen politbyra ÚV KS Číny (od 2022)
Tchang Liang-č’ (唐良智)
(* 1960)
leden 2018 prosinec 2021
Chu Cheng-chua (胡衡华)
(* 1963)
prosinec 2021 úřadující

Předsedové čchungčchingského městského lidového shromáždění (od 1997)

editovat
Předsedové čchungčchingského městského lidového shromáždění
Jméno
(životní data)
Od Do Další funkce a poznámky
Wang Jün-lung (王云龙)
(* 1945)
červen 1997 prosinec 2002
Chuang Čen-tung (黄镇东)
(* 1941)
leden 2003 prosinec 2005 tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (2002–2005)
Wang Jang (汪洋)
(* 1955)
leden 2006 leden 2008 tajemník čchungčchingského městského výboru KS Číny (2005–2007),
později člen politbyra ÚV KS Číny (od 2007),
a člen stálého výboru politbyra (2017–2022)
Čchen Kuang-kuo (陈光国)
(* 1947)
leden 2008 leden 2012
Čchen Cchun-ken (陈存根)
(* 1952)
leden 2012 leden 2013
Čang Süan (张轩)
(* 1958)
leden 2013 leden 2023
Wang Ťiung (王炯)
(* 1964)
leden 2023 úřadující předtím předseda čchungčchingského městského výboru ČLPPS (2018–2023)

Předsedové čchungčchingského městského výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS, od 1997)

editovat
Předsedové čchungčchingského městského výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění
Jméno
(životní data)
Od Do Další funkce a poznámky
Čang Wen-pin (张文彬)
(* 1934)
červen 1997 leden 2003
Liou Č’-čung (刘志忠)
(* 1942)
leden 2003 leden 2008
Sing Jüan-min (邢元敏)
(* 1948)
leden 2008 leden 2013
Sü Ťing-jie (徐敬业)
(* 1951)
leden 2013 leden 2017
Sü Sung-nan (徐松南)
(* 1956)
leden 2017 leden 2018
Wang Ťiung (王炯)
(* 1964)
leden 2018 leden 2023 později předseda čchungčchingského městského lidového shromáždění (od 2023)
Tchang Fang-jü (唐方裕)
(* 1963)
leden 2023 úřadující

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Politics of Chongqing na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

editovat