Otevřít hlavní menu

Přírůstek věci je především plod dané věci, ať už jde o plod přirozený, např. ovoce, nebo obecný, např. úroky. Přírůstek se stává samostatnou věcí až v okamžiku, kdy dojde k jeho oddělení (separaci) od věci hlavní, tím k němu také vlastníkovi věci hlavní vzniká vlastnické právo. Opačným případem přírůstku je jeho dodatečné spojení s hlavní věcí (akcese), příkladem jsou naplaveniny u nemovitých pozemků.[1]

V českém právu byl původně upraven pouze v případě vzniku vlastnického práva separací v § 135a a v § 162 odst. 2 občanského zákoníku. Od roku 2014 však nový občanský zákoník tento právní institut pojednává v § 1066–1088 komplexněji, počítá i s akcesí a zároveň přírůstky rozlišuje na přirozené, jako jsou zemědělské plody, mláďata zvířat, naplaveniny či strže, a umělé, které vznikají např. zpracováním nebo smísením několika věcí rozdílných vlastníků, či pokud jde o stavbu na cizím pozemku nebo tzv. přestavek.

ReferenceEditovat

  1. HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. Heslo Přírůstek věci.