Příkaz k úhradě nákladů exekuce

Příkaz k úhradě nákladů exekuce je rozhodnutí soudního exekutora, kterým určuje své náklady exekuce a náklady oprávněného v exekuci vzniklé.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce musí být vždy vyhotoven písemně a doručen účastníkům řízení. Musí obsahovat označení exekučního soudu, soudního exekutora, exekučního titulu, účastníků řízení a vymáhané povinnosti, výrok stanovující povinnost k náhradě určitě vyčíslených nákladů, výši případně uhrazené zálohy na náklady exekuce, datum vydání, podpis soudního exekutora a poučení o námitkách. Musí také obsahovat odůvodnění, ve kterém soudní exekutor přezkoumatelně vyčísluje všechny jím určené náklady.[1]

Opravným prostředkem proti příkazu k úhradě nákladů exekuce jsou námitky, které je nutné podat do osmi dnů ode dne jeho doručení. Jestliže jim soudní exekutor zcela nevyhoví, rozhodne o nich bezodkladně exekuční soud, přičemž může napadený příkaz buď jako vadně vydaný zrušit, nebo jako správný potvrdit. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b § 88 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Související článkyEditovat