Příbuzenské systémy

Příbuzenský systém je systém sociálních vztahů založený na kulturně stanovených přesvědčeních a hodnotách, týkajících se lidské biologie a reprodukce.

Typy příbuzenstvíEditovat

1. Pokrevní

2. Afinní – švagr, tcháni (nepřímé příbuzenstvo)

3. Fiktivní – adopce, "pokrevní" bratrství, kmotrovství, manipulace s příbuzenskými pojmy (např. říkáme známé naší matky "teto")

Druhy příbuzenských systémůEditovat

1. Rodina nukleární

  • Rodina orientační - naši rodiče a sourozenci
  • Rodina prokreační – náš partner a děti

- v naší společnosti je nukleární rodina stavebním kamenem společnosti

2. Rod

  • počítají se všechny generace, je zde tedy klíčová genealogie, neboť jednou z důležitých hodnot je odvození původu od důležitého předka
  • je výrazně potlačena individualita, vše se rozhoduje tak, aby to bylo "pro dobro rodu", ale na druhou stranu má jedinec daleko větší sociální podporu
  • rod sdílí majetek
  • v tradičních společnostech je stavebním kamenem právě rod

Určování původuEditovat

1. Unilineární

2. Neunilineární

  • Bilineární – jedinec má dvojí identitu, jak ze strany otce, tak ze strany matky
  • Ambilineární – generačně se střídá odvozování původu od matky a otce, popř. si jedinec může vybrat
  • Bilaterální (např. naše společnost) – důraz se klade na nukleární rodinu a původ postrádá význam – vede k rozpadu rodu