Oxoglutarátdehydrogenáza

Oxoglutarátdehydrogenáza je enzymatický komplex, která katalyzuje jeden krok Krebsova cyklu. V důsledku jeho činnosti se oxoglutarát (α-ketoglutarát) mění na sukcinyl-CoA a oxid uhličitý.

Reakce katalyzované enzymem v dané fázi citrátového cyklu

ČinnostEditovat

Celý komplex má několik částí a jeho práce se dá připodobnit komplexu pyruvátdehydrogenázy. Navíc vyžaduje stejné kofaktory: thiamindifosfát, lipoát, NAD+ a FAD.[1] Sumární reakce, při níž se mimo dekarboxylaci organické látky odehrává ještě redukce NAD+ na NADH+H+, se dá rozdělit na tři kroky, jimiž reakce probíhá:[2]

  • E1oxoglutarátdehydrogenáza (lipoamid) – oxoglutarátdekarboxyláza; katalyzuje reakci oxoglutarátu s lipoamidem za vzniku S-sukcinyldihydrolipoamidu a uvolnění oxidu uhličitého
  • E2dihydrolipoamid-S-sukcinyltransferáza – katalyzuje vznik sukcinyl-CoA a dihydrolipoamidu
  • E3dihydrolipoamiddehydrogenáza – katalyzuje redukci NAD na NADH a oxidaci dihydrolipoamidu na lipoamid

Rovnováha reakce je posunuta silně ve prospěch produktu (sukcinyl-CoA). Enzym však je inhibován arsenitanem, který tak způsobuje hromadění α-ketoglutarátu v těle.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b Robert K. Murray; Daryl K. Granner; Joe C. Davis; Peter A. Mayes; Victor W. Rodwell. Harper’s Illustrated Biochemistry; twenty-sixth edition. [s.l.]: [s.n.], 2003. ISBN 0-07-138901-6. 
  2. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1.