Osobní dopravník

systém veřejné osobní dopravy bez řídicího personálu ve vozidle

Osobní dopravník (people mover) je technicky nekonvenční systém veřejné osobní dopravy bez řídicího personálu ve vozidle. Používá se i zkratka APM (automated people mover). Systémy s vozidly s obsaditelnosti méně než cca 10 osob, které jedou podle potřeby na znamení, nejsou zařazeny do kategorie people mover, avšak jsou označeny jako personal rapid transit (PRT).

Innovia Monorail 300, São Paulo, Brazílie
Související informace naleznete také v článcích Osobní přepravník, Přepravník osob a Dopravník.

Technické podoby editovat

Osobní dopravník je především koncepce provozu a řídicí a zabezpečovací techniky. Proto se vyskytují z hlediska technologie vozidel a dopravní cesty zcela různorodá řešení:

Společným prvkem všech systémů je zcela mimoúrovňové vedení trasy na estakádách nebo v tunelech, případně oplocení úrovňových úseků za účelem vyloučení kolizí s jinými vozidly, osoby či zvířaty.

Uplatnění editovat

Systémy typu osobní dopravník se používají při větších dopravních proudech na krátké vzdálenosti, kde je největší přínos krátkých intervalů. Nejčastěji jsou proto k nalezení na velkých letištích, ale i v turistických oblastech a centrech měst. Pod názvem dráha podpěrných bodů existuje koncepce systému automatizované veřejné dopravy na venkově, která se vyznačuje minimalistickou dopravní cestou, aby dodržovala přiměřené náklady systému i při menší poptávce.

Externí odkazy editovat