Operátor výběru

operátor nad formulemi zavedený Davidem Hilbertem

Operátor výběru je v logice operátor nad formulemi zavedený Davidem Hilbertem vracející term, pro který formule platí. V logice prvního řádu například platí . Formalismus podporující operátor výběru se nazývá ε-kalkulus.

Operátor výběru lze použít k eliminaci kvantifikátorů, neboť platí a . Term ve druhé ekvivalenci reprezentuje imaginární prvek, pro který formule platí, platí-li pro celé universum. V tomto smyslu je ekvivalentní Henkinovým svědkům pro univerzální kvantifikaci: