Okohybné svaly (latinsky musculi bulbi), tzv. zevní okohybné svaly, jsou skupinou šesti příčně pruhovaných svalů, které zajišťují pohyby očních koulí a společnou koordinací dovolují vznik jednoduchého binokulárního vidění.

Okohybné svaly
Laterální pohled na schéma levé oční koule s okohybnými svaly a nervy
Laterální pohled na schéma levé oční koule s okohybnými svaly a nervy
Latinsky mm. bulbi
Odstup anulus tendineus communis, horní čelist, klínová kost
Úpon skléra oční koule
Krvení a. ophtalmica, a. lacrimalis, a. muscularis inferior
Inervace okohybný nerv, kladkový nerv, odtahovací nerv
Funkce
mm. recti: 2 – superior, 3 – inferior, 4 – medialis, 5 – lateralis / mm. obliqui: 6 – superior, 8 – inferior / 1 – anulus tendineus communis, 7 – trochlea, 9 – m. levator palpebrae superioris, 11 – sclera, 12 – n. opticus

Podle průběhu svalových snopců se dělí na čtyři přímé (musculi recti) a dva šikmé svaly (musculi obliqui). Společným začátkem je kruhovitá šlacha lokalizovaná v hrotu očnice – anulus tendineus communis, skrze niž prochází oční nerv i tepna. Vzdálenost úponů jednotlivých svalů formuje tzv. Tillauxovu spirálu.

Okohybné svaly

editovat

Musculi recti

editovat

Přímé svaly (latinsky musculi recti) představují čtyři svaly začínající na společné šlaše. Každý ze svalů se upíná v jiném ze čtyř očních kvadrantů na skléru oční koule. Název vždy odpovídá poloze svalu. Tři ze čtyř svalů inervuje okohybný nerv. Pouze musculus rectus lateralis je zásoben eferentními vlákny odtahovacího nervu.

Musculi obliqui

editovat

Šikmé svaly (latinsky musculi obliqui) mají s přímými společný začátek, ale liší se úpony a průběhem svalových snopců. Horní šikmý sval je inervován kladkovým nervem, dolní šikmý pak okohybným nervem.

Průběh, funkce a inervace

editovat
Okohybné svaly (mm. bulbi)[1]
název začátek průběh úpon funkce inervace
m. rectus superior anulus tendineus communis ventrolaterálně (dopředu zevně) skléra oční koule za horní okraj rohovky bulbus otáčí mediokraniálně (nahoru) horní větev okohybného nervu
m. rectus inferior anulus tendineus communis ventrolaterálně (dopředu zevně) skléra oční koule za dolním okrajem rohovky bulbus otáčí mediokaudálně (dolů) dolní větev okohybného nervu
m. rectus medialis anulus tendineus communis skléra oční koule za mediálním okrajem rohovky bulbus otáčí mediálně (nazálně) dolní větev okohybného nervu
m. rectus lateralis anulus tendineus communis skléra oční koule laterálně za rohovkou bulbus otáčí laterálně (zevně) odtahovací nerv
m. obliquus superior anulus tendineus communis
tělo kosti klínové
dopředu, ohýbá se kolem spina trochlearis a míří dorzolaterálně skléra oční koule (horní zevní kvadrant za rovníkem) bulbus otáčí laterokaudálně (zevně dolů) kladkový nerv
m. obliquus inferior orbitální plocha horní čelisti, zevně od crista lacrimalis posterior a canalis nasolacrimalis dorsolaterálně mezi dnem očnice a m.rectus inferior, kraniálně mezi m. rectus lateralis a oční koulí skléra oční koule (dolní zevní kvadrant za rovníkem) bulbus otáčí laterokraniálně (zevně nahoru) dolní větev okohybného nervu

Základní pohledové směry

editovat
 
Schéma průběhu okohybných svalů a motorických nervů (žlutě) v orbitě
Základní pohledové směry (z pozice vyšetřujícího)[2]
Pohledový směr účast párových okohybných svalů
dextroelevace (pohled nahoru a doprava) horní přímý sval pravého oka
dolní šikmý sval levého oka
extroverze (pohled doprava) zevní přímý sval pravého oka
vnitřní přímý sval levého oka
dextrodeprese (pohled dolů a doprava) dolní přímý sval pravého oka
horní šikmý sval levého oka
sinistroelevace (pohled nahoru doleva) horní přímý sval levého oka
dolní šikmý sval pravého oka
sinistroverze (pohled doleva) vnitřní přímý sval pravého oka
zevní přímý sval levého oka
sinistrodeprese (pohled dolů a doleva) horní šikmý sval pravého oka
dolní přímý sval levého oka

Reference

editovat

V tomto článku je použit text článku Okohybné svaly ve WikiSkriptech českých a slovenských lékařských fakult zapojených v MEFANETu.

  1. Svaly oka [online]. Praha: Anatomický ústav 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze [cit. 2013-12-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-05. 
  2. ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. Praha: Galén – Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1213-5. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat