Okno otevřené

pomocné jednotky pro vyjádření míry zvukové pohltivosti či zvukové průzvučnosti

Okno otevřené a jednotka sabin jsou pomocné jednotky pro vyjádření míry zvukové pohltivosti či zvukové průzvučnosti.

Definice otevřeného oknaEditovat

Okno otevřené je činitel (index), tedy bezrozměrné poměrné číslo, jež udává poměr zvukového výkonu prošlého nějakou stěnou (nějakým tělesem) k celkovému dopadajícímu zvukovému výkonu. Maximální pohltivost rovnou číslu jedna má tedy pouze volný prostor respektive volný otvor, kde nedochází k žádnému odrazu, a tudíž vracení zvuku. Nejméně zvuku pak pohlcují látky, kde se tento činitel blíží k nule (minimální hodnota).

Podobnou bezrozměrnou veličinou je činitel zvukové průzvučnosti, pro nějž se kdysi[kdy?] používala podobná jednotka otevřené dveře.

Jednotka sabinEditovat

Jednotka sabin je definována jakožto pohltivost 1 metru čtverečního materiálu stoprocentně pohlcujícího zvuk. Tato jednotka byla nazvána podle W. C. Sabineho.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat