Odstředivka

Odstředivka nebo též centrifuga je rotační zařízení, které působí na vložený materiál odstředivou silou. Nejčastějším využitím je oddělení (separace) různě těžkých frakcí kapalin a plynů nebo oddělení kapalin či plynů od pevných látek.

Ruční odstředivka na mléko

Toto zařízení různých konstrukcí se používá

Vzhledem k velkým silám, které nastávají, je třeba, aby rotor odstředivky byl vyvážen.

Externí odkazyEditovat