Obrat (účetnictví)

Obrat je z pohledu zákona definován dvěma zákony. Každá definice je trochu odlišná.

Zákon o účetnictví definuje v § 1d odst. 2). čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy, tzn. že obrat je úhrn částek na účtech účtové třídy 6.

Zákon o DPH definuje v § 4a obrat jako výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění s výjimkou plnění, která jsou od DPH osvobozená bez nároku na odpočet. Tato definice se týká osob, které vedou účetnictví. Pro osoby, které vedou daňovou evidenci, je obrat z hlediska DPH definován jako příjmy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, kterou jsou osvobozená bez nároku na odpočet.

Kromě výše uvedených definice se používá i pojem obrat účtu nebo obrat strany účtu. Je to hodnota, která představuje součet všech zaúčtovaných položek na příslušnou stranu účtu (Má dáti nebo Dal) za příslušné období. Do obratu se nezapočítává počáteční zůstatek.

LegislativaEditovat

  • Zákon o účetnictví – Zákon č. 563/1991 § Sb.
  • Zákon o DPH – Zákon č. 235/2004 § Sb.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo obrat ve Wikislovníku