Obligátní parazit

Komár je také obligátní parazit.

Obligátní parazit je výraz používaný v biologickém kontextu, v odkazu na druhy, které se musí chovat určitým způsobem, aby přežily. Obligátní znamená nutný, povinný, závazný, obyčejný, obvyklý. Příkladem obligátního parazitismu jsou larvy některých druhů, aby byly schopny se vyvíjet, musí nezbytně parazitovat na hostitelích. Jasným příkladem může být klíště obecné.

Obligátní symbióza je obvyklá například mezi živočichy a střevními bakteriemi a je prospěšná oběma druhům.

  • Obligátní aeroby – bez kyslíku nerostou, nejsou schopné fermentace.
  • Obligátní anaeroby – kyslík je zabíjí, neprovádí oxidativní fosforylaci.

V biologii je opakem výrazu „obligátní“ termín „fakultativní“, což znamená, že druh je schopen chovat se za určitých okolností určitým způsobem.

Hořavka duhová (na obrázku) a škeble rybničná žijí v řekách v ČR.

ZajímavostEditovat

Rozmnožování hořavek duhových je zcela vázáno na škebli rybničnou, jde o zajímavou, oboustranně výhodnou obligátní symbiózu.

Sameček hořavky si vytvoří vhodné teritorium, které si následně chrání a láká do něj samičku ke tření. V době dozrávání jiker naroste samičce kladélko, které může dosáhnout až pěti centimetrů. Tím vpravuje dozrálé jikry do prostoru vnitřních žaber škeble. Poté sameček nad dýchacím otvorem škeble vypustí mlíčí a jikry oplodní. Plůdek se líhne přibližně za 2-3 dny, poté žije v žaberním prostoru škeble. Po zhruba čtyřech týdnech vyvrhne škeble plůdek z útrob ven.

Škeble při rozmnožování prochází larválním vývojem (glochidie), při kterém se larvy zachycují na tělech dospělých hořavek a určitou dobu tam žijí.

Externí odkazyEditovat