Občanství Evropské unie

(přesměrováno z Občanství EU)

Občanství Evropské unie získává automaticky každý občan členského státu Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je. Občané Unie mají práva stanovená evropským právem, mimo jiné:

  • právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Více viz článek Svoboda pohybu.
  • právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu
  • na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli jiným členským státem
  • petiční právo k Evropskému parlamentu
  • právo obracet se na evropského ombudsmana
  • právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jazyce členských zemí a obdržet odpověď ve stejném jazyce

Právní základ

editovat

Občanství upravuje čl. 20 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 9 až 11 Smlouvy o Evropské unii.

Svobodu pohybu a pobytu upravuje článek 45 Listiny základních práv Evropské unie, článek 3 Smlouvy o Evropské unii, článek 21 Smlouvy o fungování Evropské unie.[1]

Související články

editovat

Reference

editovat