Nominální hodnota

hodnota mince, bankovky či ceniny, kterou na danou minci, bankovku či ceninu uvedla autorita, jež ji vydala

Nominální hodnota je peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku (mince a bankovky, ceniny, pohledávky a závazky). Obvykle je na penězích a ceninách přímo uvedena. Může se lišit od skutečné tržní hodnoty daného majetku. Typické je to u akcií, jejichž nominální hodnota bývá určena jednou provždy v době emise podle vzorce

nominální hodnota = základní kapitál / počet vydaných akcií,

ale skutečná momentální hodnota se neustále mění v závislosti na poptávce po dané akcii.

Český právní systém ve svých formulacích používá spíše pojem jmenovitá hodnota[1][2][3][4][5][6] nežli nominální hodnota[7], který je zcela ekvivalentní pro monetární účely, v rámci oboru peněžnictví, obecně však má i jiné významy, zejména v technice, kde jde o hodnoty od výrobce, udané na štítku stroje.

Reference

editovat
  1. INFO@AION.CZ, AION CS-. 370/2017 Sb. Zákon o platebním styku. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2024-06-27]. Dostupné online. 
  2. INFO@AION.CZ, AION CS-. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2024-06-27]. Dostupné online. 
  3. INFO@AION.CZ, AION CS-. 21/1992 Sb. Zákon o bankách. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2024-06-27]. Dostupné online. 
  4. INFO@AION.CZ, AION CS-. 190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2024-06-27]. Dostupné online. 
  5. INFO@AION.CZ, AION CS-. 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2024-06-27]. Dostupné online. 
  6. INFO@AION.CZ, AION CS-. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2024-06-27]. Dostupné online. 
  7. INFO@AION.CZ, AION CS-. 136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2024-06-27]. Dostupné online. 

Související články

editovat