Nominální hodnota

hodnota mince, bankovky či ceniny, kterou na danou minci, bankovku či ceninu uvedla autorita, jež ji vydala
Na tento článek je přesměrováno heslo jmenovitá hodnota (ekonomie).

Nominální hodnota je peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku (mince a bankovky, ceniny, pohledávky a závazky). Obvykle je na penězích a ceninách přímo uvedena. Může se lišit od skutečné tržní hodnoty daného majetku. Typické je to u akcií, jejichž nominální hodnota bývá určena jednou provždy v době emise podle vzorce

nominální hodnota = základní kapitál / počet vydaných akcií,

ale skutečná momentální hodnota se neustále mění v závislosti na poptávce po dané akcii.

Český právní systém ve svých formulacích používá výhradně pojem jmenovitá hodnota, který je zcela ekvivalentní.

Související článkyEditovat