Neprůchodnost břišní

lidská choroba

Neprůchodnost břišní (odborně ileus) je jedna z příčin náhlé břišní příhody charakteristická poruchou průchodnosti střeva. U člověka je charakteristická bolestí břicha, zvracením a zástavou odchodu plynů a stolice.

Podle příčin ileus můžeme dělit na mechanický, funkční, smíšený a cévní. Mechanický ileus je buď obstrukční – překážka ve střevě bránící průchodu střevem, nebo strangulační, jenž je charakterizován uskřinutím cévního zásobení střeva a následnou nekrózou. Funkční ileus (též někdy označován neurogenní) je charakteristický postižením nervových pletení střeva. Cévní ileus pak trombózou nebo embolii.

Ileus je diagnostikován pomocí odebrání anamnézy, fyzikálního vyšetření a zobrazovacími metodami – obzvláště pak rentgenovým vyšetřením ve stoji a CT.[1]

Reference editovat

  1. HOCH, Jiří; LEFFLER, Jan. Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: maxdorf jesenius, 2003. 

Externí odkazy editovat