Nepatrný konkurs (úpadkové řízení)

Nepatrný konkurs je zjednodušená varianta konkursu pro nepodnikatele a malé dlužníky. Nepatrný konkurs je upraven v ustanoveních §§ 314 a 315 insolvenčního zákona. Považovat ho za samostatný způsob řešení úpadku lze jen do určité míry, neboť jsou pro něj ve značné míře použitelná ustanovení pro konkurs.[1] Zásadní rozdíl mezi oběma konkursy je v podstatném zjednodušení řízení v případě nepatrného konkursu.[1]

Zákonné vymezení editovat

Nepatrný konkurz připadá v úvahu, jestliže je dlužníkem fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkurzu nepřesahuje dva miliony korun.[2] Dlužník však nesmí mít více než padesát věřitelů.[2]

Rozhodnutí, zda jde o nepatrný konkurz, může insolvenční soud vydat i bez návrhu.[2] Pokud vyjde dodatečně najevo, že konkurs neměl být považován za nepatrný, insolvenční soud rozhodnutí bez zbytečného odkladu zruší.[2]

Specifika nepatrného konkursu editovat

Zákonná specifika nepatrného konkursu editovat

Při nepatrném konkursu není třeba zřizovat věřitelský výbor, stačí zástupce věřitelů.[3] K účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů není třeba schválení insolvenčního soudu ani věřitelského orgánu.[3] Stejně tak není potřeba souhlasu k vyloučení nedobytných pohledávek a majetkových hodnot, které nelze prodat, z majetkové podstaty.[3] Platí zde také zjednodušená procesní pravidla – insolvenční soud může častěji rozhodovat bez nařízeného jednání nebo je možné při přezkumném jednání projednat vše, co by jinak rozhodovala schůze věřitelů.[3]

Soudcovská specifika editovat

Insolvenční soud může pro nepatrný konkurs stanovit i další odchylky od zákona, pokud povedou k rychlému a hospodárnému průběhu insolvečního řízení a nebude dotčeno postavení zajištěných věřitelů ani zásad insolvenčního řízení.[3]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Tisk č. 1120: Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období (2002 - 2006): Sněmovní tisky, 2005. Dostupné online. 
  2. a b c d Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 314. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  3. a b c d e Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 315. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.

Související články editovat