Neinflační a bezúročná měna

Neinflační a bezúročná měna je alternativní – nikoli komplementární – návrh, jak strukturovat peněžní systém a organizovat směnu myšlenek, služeb a výrobků jiným způsobem. Propagátory jsou mimo jiné Margrit Kennedy, Hermann Creuz, Franz Hoermann a další. Snaží se promyslet peněžnictví a smysl peněz tak, aby se neopakovaly 3 kritické slabiny současných peněz, jež způsobují opakující se hospodářské krize. Tvrdí, že bezúročný systém bude sloužit společnosti prospěšněji než měny založené na úrocích.

Slabiny úročených penězEditovat

  1. Puzení k exponenciálnímu růstu, který je neudržitelný,
  2. zákonitý, neboť matematicky i strukturálně daný přesun peněz od nemajetných vrstev ke skupinám, které již schraňují velké zásoby peněz a
  3. nucení k soutěži na úkor spolupráce
  4. monopol jedné měny a bank

Stát má sice monopol na tištění nových bankovek a mincí, jejich množství v oběhu je však minimální, tvoří jen zlomek "peněz", které vznikají v rámci tzv. bankovnictví minimální rezervy v komerčních bankách. Podle kritiků není důvod, proč by se stát měl zároveň zadlužovat u soukromých bank a tytéž banky zachraňovat při potížích, když má právo pojmout peníze jako veřejnou službu. Více kniha Margrit Kennedyové.

Peníze jako veřejná službaEditovat

U neúročných peněz jde o to, podporovat jejich rychlý oběh a skutečné používání k tvorbě hodnot. Neodměňuje se schraňování a spoření peněz, naopak každý měsíc, pokud peníze nezmění vlastníka, musí jejich majitel zaplatit určitý poplatek – např. 1 % hodnoty "bankovky", ročně to může dělat až 12 %. V porovnání s tradičními penězi taková měna obíhá mnohonásobně rychleji. Více případová studie obce Woergl v Rakousku (30. léta). Zde se ukázalo, že jsou občané motivováni dokonce k tomu, aby daně platili s předstihem – a vyhnuli se tak zmíněnému poplatku.

LiteraturaEditovat

  • Gesell, Silvio: The Natural Economic Order (anglicky), 1918 Teoretický popis vlastností neinflačních a bezúročných peněz
  • Martén, Alberto: Teoría metafísica del dinero (španělsky, San José – Kostarika, 1951] Myšlenka organické tvorby peněz; kritika komunismu i kapitalismu z pohledu inherentní vady tradičního peněžního systému a tvorby peněz

Externí odkazyEditovat

Audiovizuální dokumentyEditovat