NedWeb je dokumentační centrum, s databází přístupnou na internetu, vzniklé na iniciativu ústavu nizozemských studií („Nederlandistik“) na Vídeňské univerzitě.

Obsahuje dokumentaci nizozemské literatury, jazyka a kultury. Chce také přispět k šíření literatury a porozumění nizozemské a vlámské kultury.

Také ale obsahuje dokumentaci o literatuře a kultuře jiných jazykových skupin, jak zajímají akademiky vídeňské nederlandistiky. Jako například i o české literatuře – jeden ze vztahů nizozemské kultury, který je možný sledovat (nejméně) do dob Jana Amose Komenského. Podle něj dostala také jméno asociace Comenius – Vereniging voor Neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa.

Projekt NedWeb začal dokumentací nizozemské literatury v cizině, s překlady bibliografického a sekundárního textového materiálu do němčiny. Podporován a financován je rakouským ministerstvem kultury a věd a vlámskou vládou.

Finanční podpora nizozemského ministerstva školství, kultury a věd, nizozemského ministerstva zahraničních věcí a Nizozemské jazykové unie umožnila od roku 1997 rozšířit dokumentační centrum do dnešního, širšího obsahu.

Externí odkazyEditovat

  • ned.univie.ac.at – NedWeb (Informatie voor de neerlandistiek van de Nederlandistik in Wenen), nizozemsky, německy a anglicky, (částečně) afrikánsky, česky, maďarsky, polsky, slovensky, slovinsky, španělsky
  • ned.univie.ac.at/CMS/Comenius – Asociace Comenius