Naše nynější krize

kniha Tomáše Garrigua Masaryka

Naše nynější krize je politicky zaměřená práce Masaryka, která poprvé vyšla v roce 1895 (jako Naše nynější krise, starší pravopis). Bezprostředně navazuje na předchozí práci Česká otázka a zaměřuje se hlavně na soupeření v rámci české politické scény.

Otázku české pozice v rámci celé Evropy opět řeší spíše okrajově. Stejně jako v České otázce i zde se staví proti patetickému „hejslovanění“. Odmítá výpady některých mladočechů, podle nichž se realisté, „zkažení západní kulturou“, staví proti české a slovanské myšlence. Jak píše:

„Naší odpůrcové posud neučinili opravdovějšího pokusu, aby nám vyložili, co je podle jejich mínění kultura česká a slovanská, co je kultura západní a v čem hledat přednost a výbornost oné a podřízenost a zhoubnost této.“

Skutečně mezinárodním postavením českého národa se ovšem Masaryk v té době ještě nezabývá. Některými formulacemi otázku samostatnosti českého státu explicitně odsouvá na vedlejší kolej.

„Nepodceňuji státu a jeho moci, avšak stojím podle svého přesvědčení především o politiku vnitřní… Nevěřím ve všemohoucnost státní a tedy nevěřím ani ve všemohoucnost státu českého… V pouhém státním právu spása naše není. Rozumí se (a řekl jsem to), že nemám ničeho proti státoprávnímu úsilí politickému, tvrdím jen, že primum necessarium je vzdělání a mravnost.“

Ve druhém vydání (1908), na rozdíl od prvního, připouští Masaryk pro hájení zájmů národa i válku, avšak pouze "spravedlivou", obrannou.

Literatura editovat

  • Masaryk, Tomáš G., Česká otázka., Praha : 1895.
  • Masaryk, Tomáš G., Naše nynější krize. Praha : 1895. Dostupné online
  • Masaryk, Tomáš G., Česká otázka. Naše nynější krize., 2. vydání, Praha : Nakladatelství Jan Laichter. 1908
  • Masaryk, Tomáš G., Česká otázka. O naší nynější krisi., Praha : Státní nakladatelství. 1924 Dostupné online
  • Masaryk, Tomáš G., Česká otázka. Naše nynější krize. Praha : Nakladatelství Svoboda. 1990

Související články editovat

Externí odkazy editovat