Nařízení EU o osobních ochranných prostředcích

nařízení EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích

Nařízení EU o osobních ochranných prostředcích
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisu Nařízení Evropské unie
Číslo předpisu 2016/425/EU
Obvyklá zkratka OOP resp PPE
Údaje
Autor Evropský parlament a Rada (EU)
Schváleno 9. března 2016
Účinnost 21. dubna 2018
Související předpisy
Směrnice 89/686/EHS
Oblast úpravy
osobní ochranné prostředky

a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS o sjednocení právních předpisů členských států týkajících se

osobních ochranných prostředků, se zapracovanými změnami dle SMĚRNICE RADY 93/68/EHS .

Předmět nařízeníEditovat

Toto nařízení stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných prostředků (OOP), které mají být dodávány na trh, s cílem zajistit ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů a zavést pravidla pro volný pohyb OOP v Unii.

 
Protichemický ochranný oděv

Definice v nařízeníEditovat

Osobní ochranný prostředek (OOP) - prostředek navržený a vyrobený k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost (zkráceno)

Pokyny k přechodu ze směrnice 89/686 na nařízení 2016/425 u OOP_CZEditovat

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajistil český překlad Pokynů Evropské komise k přechodu od směrnice 89/686/EHS k nařízení (EU) 2016/425 v oblasti osobních ochranných prostředků (dostupné na web UNMZ)

Související stránkyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Personal_protective_equipment na anglické Wikipedii.

LiteraturaEditovat

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9. March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC) (CELEX:32016R0425)

Externí odkazyEditovat