Nařízení č. 261/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 stanovuje společná pravidla náhrad a pomoci v letecké dopravě v případě odepření na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Zákon vzešel v platnost 17. února 2005.

PoužitelnostEditovat

Nařízení se týká takového cestujícího, který se dostal do následující situace:

 1. byl mu odepřen nástup na palubu proti jeho vůli.
 2. jeho let byl zrušen.
 3. jeho let byl opožděn.

Oblast působnostiEditovat

Toto nařízení se vztahuje na všechny cestující, kteří:

 1. odlétli z letiště umístěného na území členského státu Evropské unie.
 2. přilétli na letiště, umístěné na území členského státu Evropské unie z letiště umístěného na území třetí země pokud je provozující letecký dopravce dopravcem Evropského společenství.

Aby mohl cestující nárokovat náhrady v letecké dopravě, musí předložit platnou letenku. Náhrady se netýkají takových cestujících, kteří cestují bezúplatně nebo za snížené ceny, které nejsou veřejnosti přímo nebo nepřímo dostupné. Nárok na náhradu však mají cestující, kteří obdrželi letenku na základě programu pro často cestující zákazníky, nebo na základě jiných obchodní programů.

Zrušení letuEditovat

Pokud je cestující o zrušení letu informován méně než dva týdny má právo na náhradu.

Zpoždění letuEditovat

Pokud je cestujícímu zpožděn let:

 • o více než dvě hodiny a u letů o délce nejvýše 1 500 km.
 • o více než tři hodiny a u letů delších než 1 500 km v rámci EU
 • o více než tři hodiny a u letů v délce 1 500 km až 3 500 km
 • o více než čtyři hodiny u všech ostatních letů

Právo na náhraduEditovat

Pokud se cestující může opřít o toto nařízení, pak mu vznikají následující práva na náhrady:

 • ve výši 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1 500 km
 • ve výši 400 EUR u všech letů v rámci EU o délce delších než 1 500 km
 • ve výši 400 EUR u všech ostatních letů o délce od 1 500 km do 3 500 km
 • ve výši 600 EUR u všech ostatních letů (tzn. o délce větší než 3 500 km)

Externí odkazyEditovat