Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je výkonný nástroj Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Lze si jej představit jako prostředí, které slouží ke sběru a zpracování dat o zdraví české populace a českém systému zdravotní péče.

Vymezení NZIS editovat

NZIS byl zřízen zákonem č. 372/2011 Sb. Hlava III §70:

(1) Národní zdravotnický informační systém je jednotný celostátní informační systém veřejné správy určený

a) ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky,
b) k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,
c) k vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků a zpracování údajů v nich vedených,
d) k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní služby,
e) pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
f) ke zpracování údajů uvedených v písmenech a) a d) pro statistické účely a k poskytování údajů a statistických informací v rozsahu určeném tímto nebo jinými právními předpisy, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce. Do NZIS se předávají informace údaje bez souhlasu subjektu.

Provoz systému editovat

Zřizovatelem NZIS je Ministerstvo zdravotnictví ČR, které správou pověřilo ÚZIS ČR.

Údaje do Národního zdravotnického informačního systému se předávají pouze v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Zdravotnické registry editovat

V letech 2009 až 2017 vzniklo 43 zdravotnických registrů za téměř 130 milionů korun, jejich roční provoz stojí přes 70 milionů korun.[1]

Data ČSSZ: Informační systém Pracovní neschopnost (IS PN) editovat

Informační systém z datových souborů ČSSZ[2]

Data ČSÚ editovat

 • Informační systém Bilance obyvatel
 • Informační systém Narození (IS NAR)
 • Informační systém Zemřelí (IS ZEM)

Data ÚZIS: Další registry editovat

 • Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)
 • Národní registr zdravotnických pracovníků
Tento registr se stal nástrojem ostrého konkurenčního boje. Do zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, se dostal požadavek pravidelné registrace poskytovatelů. Ústavní soud v roce 2012 na návrh skupiny senátorů tento požadavek zrušil.[3]
 • Registr zdravotnických prostředků (RZPRO)
Registr provozuje na základě pověření Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Národní registr hrazených zdravotních služeb
Registr, který bude získávat údaje od zdravotních pojišťoven.
 • Transplantační registry
 • Informační systém výzkumných a inovativních projektů (ISVP)

Národní zdravotní registry editovat

 • Národní diabetologický registr (NDR)
 • Národní kardiochirurgický registr (NKR)
 • Národní onkologický registr (NOR)
 • Národní registr asistované reprodukce (NRAR)
 • Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)
 • Národní registr intenzivní péče
Registr v pořizovací ceně 2,5 mil. Kč nebyl vůbec spuštěn. Nemocnice odmítly registr využívat a přispívat do něj svými daty a dál používaly své informační systémy. Koordinační středisko MZd navíc registr pořídilo i přesto, že ho k tomu nepověřilo Ministerstvo zdravotnictví a zřízení registru nevyplývalo ani ze zákona. Vybudování tohoto registru NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně.[1]
 • Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)
 • Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI)
 • Národní registr kloubních náhrad (NRKN)
 • Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD)
 • Národní registr nemocí z povolání (NRNP)
 • Národní registr novorozenců (NRNAR)
 • Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve (NROVDK)
 • Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV)
 • Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)
 • Národní registr potratů (NRPOT)
 • Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ)
 • Národní registr rodiček (NRROD)
 • Národní registr vrozených vad (NRVV)
 • Národní registr úrazů (NRU)

Registr nelékařských pracovníků a Registr výzkumných a inovativních projektů editovat

Pořízení registrů NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně a udělil pokutu za více než 24 milionů korun.[1]

Registry hygienické služby editovat

 • Informační systém infekční nemoci (ISIN)
 • Registr pohlavních nemocí (RPN)
 • Registr tuberkulózy (RTBC)
 • Registr chemických látek a prostředků – CHLAP
 • Registr akutních respiračních infekcí – ARI
 • Informační systém Pandemie
 • Pitná voda – IS PiVo
 • Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM
 • Registr hygieny výživy – HVY
 • Registr kategorizace prací – KaPr
 • Předměty běžného užívání – IS PBU
 • Registr epidemiologie – EPI
 • Registr hygieny obecné a komunální – RHOK
 • Registr oznámených potravin – ROP[4]

Reference editovat

 1. a b c NKÚ, 5. 2. 2018 - V letech 2009 až 2017 zaplatil resort zdravotnictví 130 milionů za zdravotnické registry. Vznikly i takové, které nebyly využívány
 2. Registry NZIS. www.uzis.cz [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-20. 
 3. ÚS zrušil ..některá ustanovení zákona o zdravotních službách pro rozpor s ústavou[nedostupný zdroj]
 4. ÚZIS - Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví. www.uzis.cz [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-03. 

Externí odkazy editovat