Seznam postav Odkazu Dračích jezdců

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Murtagh)

Toto je seznam postav z knihy Odkazu Dračích jezdců.

DraciEditovat

 • Agaravel
 • Belgabad – divoký drak, největší drak v době pádu jezdců, pomohl v bitvě proti Galbatorixovi na Vroengardu, ale byl zabit, jeho kostra je 80 stop dlouhá a patnáct stop široká, Galbatorix si z jeho křídla udělal plášť
 • Juga
 • Hírador
 • Frundor – přemohl obřího mořského hada
 • Galzra
 • Briam
 • Silák Ohen
 • Reroan
 • Gretiem
 • Roslarb
 • BId'Darm – první drak jezdce, jeho jezdec byl elf Eragon (jiný než hl. postava)
 • Ingothold
 • Jura
 • Vanilor
 • Eridor
 • Miremel
 • Ofeila
 • Lenora
 • Fírnen – Aryin zelený drak
 • Glaedr – Oromisův zlatý drak, chybí mu polovina levé přední nohy – useknuta mečem nepřítele
 • Jarnunvösk – Galbatoixova dračice
 • Safira
  1. Eragonova modrá dračice
  2. Bromova dračice, zabitá Morzanem
 • Šruikan – Galbatorixův druhý drak
 • Trn – červený drak, který se v Eldestu vylíhl Murtaghovi
 • Umaroth – Vraelův bílý drak, který mluví za ostatní Eldunarí v Kuthianově skále v Pevnosti duší
 • Valdr – jeho Eldunarí pomáhá Eragonovi zabít Galbatorixe – v překladu ze Starověkého jazyka to znamená vládce

ElfovéEditovat

 • Blödhgarm – elf čaroděj, velitel elfů doprovázejících Eragona
 • Dellanir – elfská královna, předchůdkyně Evandara
 • Evandar – elfský král, otec Arye
 • Fäolin – Aryin společník, zabit v prologu Eragona Durzou
 • Glenwing – Aryin společník, uměl mluvit s ptáky. Zabit v prologu Eragona Durzou.
 • Iduna – elfská strážkyně
 • Ildrid – matka Blödhgarma
 • Islanzadí – elfská královna, matka Arye
 • Laetri – elf, který přežil souboj se Stínem
 • Lifaen – elf doprovázející Eragona
 • Narí – elf doprovázející Eragona
 • Rhunön – elfka, která ukovává meče Jezdců, a která objevila zářocel
 • Ceranthor – dávný elfský král
 • Däthedr – šlechtic, rádce královny Islanzadí
 • Linnëa – původně elfka, která vrostla do stromu Menoa
 • Nëya – elfská strážkyně
 • Vanir – elfský šermíř

JezdciEditovat

 • Arya – elfka, princezna, dcera elfské královny Islanzadí. Působí ve službách královny, jako velvyslankyně. Byla ochráncem Safiřina vejce, později Jezdec.
 • Brom – jeden z Dračích Jezdců, učil Eragona základy magie a válečnictví, byl zabit ra'zakem, Eragonův pravý otec
 • Eragon – hlavní postava tetralogie. Eragonovi je sedmnáct let, žije na farmě se svým strýčkem Gerem a bratrancem Rorarem. O svých rodičích téměř nic neví. V dračích horách našel modrý kámen ze kterého se vylíhla dračice Safira.
 • Eragon (elf) – první dračí Jezdec
 • Galbatorix – člověk, který se narodil před několika staletími v provincii Inzilbêth, v deseti letech se mu vylíhla dračice Jarnunvösk a absolvoval výcvik Jezdců. Jeho schopnosti byly na velmi vysoké úrovni. Po výcviku vyrazil se dvěma přáteli na sever. Ve spánku byli přepadeni urgaly, oba jeho přátelé i jejich draci byli zavražděni a stejně i Galbatorixova dračice Jarnunvösk. Žádost o nového draka Jezdci odmítli. Galbatorix je začal obviňovat ze smrti své dračice. S pomocí Morzana ukradl černé dračí mládě. Galbatorix zasvětil Morzana do temného učení a až jeho nový drak Šruikan vyrostl začali pronásledovat a vraždit jezdce. Dvanáct Jezdců se v touze po moci a napravení křivd ke Galbatorixovi přidalo a spolu s Morazanem tak utvořili třináct Křivopřísežníků. Když Galbatorix zabil i vůdce Jezdců, Vraela, prohlásil se králem celé Alagäesie.
 • Irnstad – Jezdec, který přežil souboj se Stínem
 • Morzan – Galbatorixův sluha, Murtaghův otec, zabit Bromem
 • Murtagh – Eragonův nevlastní bratr, unesen Dvojčaty do Uru’Baenu, kde byl přinucen přísahat věrnost Galbatorixovi ve starověkém jazyce. U krále se mu vylíhnul červený drak Trn.
 • Oromis – Zdravý mrzák – Truchlící mudrc, Eragonův učitel v Ellesméře
 • Vrael – člověk, vůdce Jezdců v době jejich zániku
 • Formora – Křivopřísežnice a elfka
 • Kialandí – Křivopřísežník a elf
 • Thuviel – svou smrtí přinesl na Vroengard zlo a zkázu a otrávil zde vzduch, byl proti Galbatorixovi, elf
 • Kuthian – jeden z prvních Jezdců na Vroengradu
 • Anurin – vůdce Dračích Jezdců před Vraelem

KočkodlaciEditovat

 • Maud – kočkodlačice
 • Solembum – kočkodlak žijící s Angelou bylinkářkou
 • Grimmr Půltlapa – král (velitel) kočkodlaků, zvolen lidem
 • Žlutook – kočkodlak, zástupce své rasy, jehož místo je vedle Nasuadina trůnu
 • Lovkyně stínů – družka krále Grimmra Půltlapy

LidéEditovat

CarvahallEditovat

 • Albriech – starší z Horstových synů
 • Baldor – druhý z Horstových synů
 • Birgit – manželka Quimbyho
 • Byrda – obyvatel Carvahallu, zavražděn Slounem
 • Elain – Horstova žena
 • Fisk – tesař z Carvahallu
 • Gedrik – koželuh z Carvahallu
 • Gero – Eragonův strýc, Roranův otec
 • Gertruda – ošetřovatelka z Carvahallu
 • Horst – kovář z Carvahallu
 • Ismira – manželka Slouna
 • Kadok – Eragonův děd, Eragon po něm pojemnoval koně
 • Katrina – Roranova snoubenka, dcera Slouna
 • Loring – obyvatel Carvahallu
 • Mandel – mladík z Carvahallu
 • Mariana – Gerova žena
 • Morn – hostinský v Carvahallu
 • Nolfavrell – mladík z Carvahallu, syn Birgit
 • Roran – Gerův syn, Eragonův bratranec
 • Sloun – otec Katriny, řezník a zrádce
 • Quimby – manžel Birgit a otec Nolfavrella, sežraný ra´zaky

SurdaEditovat

 • Irwin – ministerský předseda Surdy
 • Orrin – král v Surdě

VardenovéEditovat

 • Ažihad – vůdce Vardenů
 • Deynor – vůdce Vardenů, Ažihadův předchůdce
 • Dvojčata – Ažihadovi strážci, kouzelníci, zrádci
 • Elva – vardenský sirotek, dokáže vycítit bolest kolem sebe a lidské slabiny
 • Elesari – členka Rady starších
 • Falberd – člen Rady starších
 • Farika – služebná Nasuady
 • Fredrik – vardenský bojovník
 • Jarša – poslíček u Vardenů
 • Jörmundur – poradce Ažihada (později Nasuady), člen Rady starších
 • Nasuada – Ažihadova dcera, později vůdkyně Vardenů
 • Karn – kouzelník Vardenů, který se spřátelil s Roranem, a který zemřel při dobývání Aroughs

OstatníEditovat

 • Angela – bylinkářka, čarodějnice
 • Dempton – mlynář z Therinsfordu
 • Clovis – majitel obchodních člunů
 • Haberth – obchodník s koňmi v Therinsdorfu
 • Helena – Jeodova žena
 • Heslant – mnich, autor knihy o dějinách Alagäesie
 • Jeod Tyčka – Bromův přítel, obchodník z Teirmu
 • Selena – Eragonova a Murthagova matka
 • Haeg – čeronokněžník, Durzův učitel

StínovéEditovat

 • Durza – Stín, kterého zabil Eragon. Před tím se jmenoval Carsaib
 • Varaug – Stín, kterého zabila Arya

TrpaslícíEditovat

 • Gannel – vůdce klanu Dûrgrimst Quan
 • Helzvog – bůh trpaslíků
 • Hrothgar – král trpaslíků, člen klanu Dûrgrimst Igeitum (kovodělníci a kováři)
 • Hvedra – snoubenka Orika
 • Korgan – praotec trpaslíků
 • Orik – Eragonův přítel, nevlastní syn Hrothgara, král trpaslíků
 • Hadfala – vůdkyně klanu Dûrgrimst Ebardac
 • Ûndin – vůdce klanu Dûrgrimst Ragni Hefthyn
 • Gáldhiem – vůdce klanu Dûrgrimst Feldûnost
 • Nado – vůdce klanu Dûrgrimst Knurlcarathn
 • Manndrâth – vůdce klanu Dûrgrimst Ledwonnû
 • Thordis – vůdce klanu Dûrgrimst Nagra
 • Freowin – vůdce klanu Dûrgrimst Gedthrall
 • Havard – vůdce klanu Dûrgrimst Fanghur
 • Hreidamar – vůdce klanu Dûrgrimst Urzhad
 • Íorûnn – vůdkyně klanu Dûrgrimst Vrenšrrgn
 • Vermûnd – vůdce klanu Dûrgrimst Az Sweldn rak Anhûin
 • Dóndar – desátý král trpaslíků
 • Glûmra
 • Hûndfast – Eragonův překladatel mezi trpaslíky
 • Korgan – praotec trpaslíků
 • Thorv – trpaslík, který doprovázel Eragona
 • Thrifk – otec Orika

Trpasličí bohovéEditovat

 • Gûntera – nejvyšší bůh trpaslíků, Král bohů. Je to učenec a válečník, je náladový, a proto v dny slunovratů, před setbou, při narozeních a úmrtích pálí trpaslíci oběti, aby si zajistili jeho přízeň. Trpaslíci se k němu modlí před bitvou, protože on stvořil Alagäesii z kostí obra. Gûntera dává světu řád. Bůh se narodil za úsvitu hvězd ve své konečné podobě vlka. Bojoval s nestvůrami a obry, aby pro své příbuzenstvo získal Alagäesii. Vzal si bohyni řek a moří Kílf. Poté co Helzvog stvořil trpaslíky, stvořil Gûntera elfy, aby vládli Alagäesii.
 • Helzvog – bůh trpaslíků. Vycítil, že má být po zabití obrů Alagäesie zalidněna a tak z kamene vytvořil trpaslíky.
 • Morgothal – bůh ohně, bratr Urûra. Bratři se navzájem milovali tak moc, že ani jeden bez toho druhého nemohl žít, proto se v noci objevují na nebi jiskry z jeho paláce. Poté co Helzvog stvořil trpaslíky, se spojil se svým bratrem a vytvořili draky.
 • Sindri – matka země, bohyně trpaslíků. Poté co Helzvog stvořil trpaslíky, stvořila z hlíny lidi.
 • Urûr – bůh vzduchu a nebe, bratr Morgothala. Bratři se navzájem milovali tak moc, že ani jeden bez toho druhého nemohl žít. Poté co Helzvog stvořil trpaslíky, se spojil se svým bratrem a vytvořili draky.
 • Kílf – bohyně řek a moří. V dlaních drží leknín a korál.

Trpasličí klanyEditovat

 • Dûrgrimst Ingentium
 • Dûrgrimst Vrenšrrgn
 • Dûrgrimst Gedthrall
 • Dûrgrimst Ledwonnû
 • Dûrgrimst Nagra
 • Dûrgrimst Quan
 • Dûrgrimst Knurlcarathn
 • Dûrgrimst Ragni Hefthyn
 • Dûrgrimst Ebardac
 • Dûrgrimst Fanghur
 • Dûrgrimst Feldûnost
 • Dûrgrimst Az Sweldn rak Anhûin
 • Dûrgrimst Urzhad

UrgalovéEditovat

Urgalové jsou vysocí asi tři metry, tělo mají jako lidské, ale samci mají na hlavě mohutné beraní rohy. Jsou to zdatní bojovníci a jejich mohutné svalnaté tělo spolu s rohy vyvolává hrůzu. Největší a nejnebezpečnější z nich si říkají kulové a tvoří elitní jednotky urgalské armády. Urgalské ženy pravděpodobně rohy nemají.

V příběhu jsou urgalové nejprve bojovníky přinucenými bojovat na straně zlého krále Galbatorixe, kteří plení a zabíjejí, ale ve druhém díle se přidají k povstalcům. Nejdůležitější urgalskou postavou v příběhu je Kull Nar Garzhvog, se kterým se spřátelí Eragon. Urgalové v příběhu pohází z Dračích hor hor nacházejících se na západě Alagaësie.

 • Nar Garzhvog – vůdce urgalů, Kull
 • Herndall – matky, vládkyně urgalů
 • Skgahgrezh – Garzhvogův pokrevní bratr
 • Rahna – pramatka urgalů
 • Yarbog – urgal z Roranovy jednotky, který ho vyzval na souboj, je členem kmenu Bolveků
 • Nar Tulkhq – vedl armádu urgalů proti Galbatorixovu vojsku, která v bitvě ve Stavarosku porazila více než polovinu tehdejšího Galbatorixova vojska
 • šaman Dazhgra – urgalský kouzelník z Roranovy jednotky, je v kouzlech mocnější než kouzelník Karn, ale neumí tolik kouzel

ZvířataEditovat

KoněEditovat

 • Sněžný blesk – Bromův kůň, později Eragonův.
 • Brugh – Gerův kůň
 • Birka – Gerův kůň
 • Tornak – Murtagh
 • Kadok – Eragonův kůň
 • Folkvír – Eragonův kůň u elfů
 • Gildintor – bájný kůň
 • Rváč – Nasuadin kůň

PtáciEditovat

 • bílý havran Blagden královny Islanzadí
 • sundavrblaka – třepotavé stíny (strašidelní ptáci z ostrova Vroengard)
 • lethrblaka – netopýr, oř ra´zaků (doslova kožené křídlo)

Další zvířataEditovat

 • fanghur – malé zvíře podobné drakům, žijící v Beorských horách
 • feldûnost – zvíře z Beorských hor podobné koze, používané trpaslíky jako kůň
 • vrtonožka – bílá larva, která se živí lidským masem. Vyskočí do vzduchu, a po dopadu se rozdělí na mnoho malých zelených žížal. Žijí na Vroengardu a v pouši Hadarak

Názvy zbraníEditovat

Meče Dračích JezdcůEditovat

 • Zar´roc – Meč vykovaný pro Morzana. Je rudě červený. Morzanovi ho ukradl Brom, ten ho předal Eragonovi, a tomu ho sebral Murtagh.
 • Brisingr – Meč vykovaný ze zářocele, která byla pod stromem Menoa. Byl vykován pro Eragona. Je safírově modrý. Po tom co Eragon vysloví jeho jméno, začne meč hořet.
 • Naegling – Meč vykovaný pro Oromise. Je zlatý.
 • Islingr/Vrangr – Meč vykovaný pro Vrela. Je bílý. Vraelovi ho ukradl Galbatorix. Ten ho přejmenoval z Islingr (Rozjasňovač) na Vrangr (Křivák).
 • Undbitr – Meč vykovaný pro Broma. Je safírově modrý. Brom o meč přišel během pádu Jezdců.
 • Támerlein – Meč byl vykován pro elfa Arvu. je sytě zelený. Po úpravě kovářkou Rhunön patří Arye.
 • Arvindr – Meč je ve městě Nädindel.

Jiné zbraněEditovat

 • Dauthdaert Nírnen (orchidej) – zmocnil se ho rod Waldgráfů z města Belatona. Arya s ním zabila Šruikana.
 • dýka Albitr (Umíráček) – patří Angele
 • falchion – trpasličí zbraň
 • flamberg – zbraň
 • hûthvír – zbraň se dvěma čepelemi, používaná klanem Dûrgrimst Quan. Jeden vlastní i bylinkářka Angela, který získala, když porazila jednoho z kněžích v hádankové soutěži.

Jezdci přímo vyskytující se v ODJEditovat

Jméno jezdce Jméno Draka
Pohlaví jezdce
Pohlaví draka Rasa Jezdce Barva draka Název meče
Oromis†¹ Glaedr†³ Muž Samec Elf Zlatá Naegling
Galbatorix†¹ Šruikan†¹ 1. Jarnunvösk†² Muž Samec/Samice Člověk Černá 1. Ví se pouze to, že nebyla černá Vrangr (známí dříve jako Islingr), 1. název meče neznámý
Eragon Safira Muž Samice Člověk Safírově modrá Zar´roc, Brisingr
Brom†¹ Safira†² Muž Samice Člověk Safírově modrá Undbitr, Zar´roc
Murtagh Trn Muž Samec Člověk Rudá Zar´roc
Morzan†² kvůli tzv. „vymazání jmen“ neznám醲 Muž Samec Člověk Rudá Zar´roc
Arya Fírnen Žena Samec Elf Zelená Támerlein
Vrael†² Umaroth†³ Muž Samec Člověk Bílá Islingr

Legenda:

 • †¹ Ten, který během děje příběhu zemře.
 • †² Ten, který zemřel před začátkem příběhu.
 • †³ Drak, který zemřel fyzicky, ale jeho duch žije v Eldunarí.