Multikulturní lokalita

Multikulturní lokalita (jinak také polykulturní) je v archeologii lokalita, která byla osídlena, vícekrát v průběhu dějin, různými kulturami. Tyto kultury si ji většinou vybraly pro její výhodné přírodní podmínky (blízkost vody, orientace apod.), často bez vědomí o minulém osídlení.

Příkladem takové lokality jsou Těšetice-Kyjovice.