Morgenthauův plán

Morgenthauův plán byla koncepce o budoucí podobě a okupaci Německa po válce předložená ministrem financí USA Henrym Morgenthauem v září 1944, tedy ještě v době probíhající druhé světové války. Plán si kladl za cíl zabránit jakékoli další hrozbě útočné války vzniklé na německém území. Jak americké ministerstvo zahraničí tak i americké ministerstvo obrany však tento plán zamítly.

Morgenthauův plán – červeně Severoněmecký stát, tmavěmodře Jihoněmecký stát, světlemodře mezinárodní zóna, územé zbarvená šedě by připadla Francii, Polsku a Sovětskému svazu
Jiný návrh plánu – kromě Německa rozděleného na severní a jižní část by ještě vznikla Dunajská federace skládající se z Rakouska, Československa a Maďarska, část Německa by byla anektována Nizozemím (Bakker-Schutův plán), Dánskem (Šlesvicko) a také Polskem, Lucemburskem, Francií, Belgií a Sovětským svazem

Memorandum z 2. září 1944 bylo pojmenováno po svém autorovi, ministru financí Henry M. Morgenthauovi jr. Memorandum předpokládalo Deindustrializaci Německa a jeho přeměnu na agrární stát a k tomu bylo vyhrazeno 20 let. Německo mělo být rozděleno na Severoněmecký stát, Jihoněmecký stát a mezinárodní zónu v Porúří. Válečné zločince měla čekat tvrdá odvetná opatření. Memorandum bylo pod dojmem zpráv o „zločinech proti lidskosti“, o nichž se v západním tisku psalo po osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Majdanek v červenci 1944. Rovněž americký prezident Franklin D. Roosevelt se po krátké době od plánu distancoval, jelikož tento mohl ohrozit jeho volební kampaň. Od Morgenthauova plánu bylo 1. října 1944 upuštěno a nikdy se nestal oficiálním dokumentem či politickým konceptem žádné z amerických vlád.

LiteraturaEditovat

  • Wolfgang Benz: Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur Zeitgeschichte (Legendy, lži, předsudky. Dějepisný slovník), dtv, Mnichov 1994.
  • Wolfgang Benz: Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Stationen einer Staatsgründung 1946-1949, (Od okupační vlády ke spolkové republice. Úseky založení státu 1946-49) Frankfurt 1989, ISBN 3-596-24311-4
  • Bernd Greiner: Die Morgenthau-Legende. Zur Geschichte eines umstrittenen Plans, (Legenda Morgenthau. O historii jednoho sporného plánu), Hamburg 1995.
  • Klaus-Dietmar Henke: Die amerikanische Besetzung Deutschlands (Americká okupace Německa), Oldenbourg Wissenschaftsverlag 1995, ISBN 3-486-56175-8
  • Wolfgang Krieger: Die amerikanische Deutschlandplanung (Americké plánování Německa) od Hans-Ericha Volkmanna (vydavatele z pověření Vojenskohistorického výzkumného úřadu): Ende des Dritten Reiches - Ende des Zweiten Weltkriegs (Konec Třetí říše – konec druhé světové války), Mnichov 1995, ISBN 3-492-12056-3, S.25-50
  • Wilfried Mausbach: Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944–1947 (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte, Bd. 30), (Mezi Morgenthauem a Marhallem. Hospodářskopolitický německý koncept USA 1944-47), Droste, Düsseldorf 1996.
  • Jürgen Weber: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, (Dějiny Spolkové republiky Německo) Sv. 1, Schöningh Paderborn 1979

Externí odkazyEditovat